Aktuálně

Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

17. 3. 2023

Ministerstvo životního prostředí v dubnu spouští možnost čerpání dotace na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní nemocnicím, školám, úřadům a dalším získat finance na zateplení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. To vše bude možné díky novince v Operačním programu Životního prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi.

České podniky mohou získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců

17. 2. 2023

Již brzy MPSV vyhlásí výzvu číslo 47, která se týká profesního vzdělávání zaměstnanců. Mezi žadatele by měla být rozdělena 1 mld. Kč. Mezi aktivity, které výzva podporuje, patří vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT, manažerských dovedností, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a odborné vzdělávání nebo jazykové přípravy.

Finanční podpora pro obce na digitalizaci územních plánů

3. 2. 2023

Obce mají povinnost převést územní plány do jednotného digitálního standardu, který má za cíl pomoct při rozhodování veřejné správy.

Pozor na prodloužení archivačních dob u mzdových listů a účetních záznamů od 1. 1. 2023!

19. 1. 2023

Novela zákona o důchodovém pojištění byla schválena a mj. přináší změny do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jež se dotknou všech zaměstnavatelů. V této oblasti dochází k prodloužení archivačních dob pro některé dokumenty.

Bude uvádění mzdy v inzerátech povinné?

5. 1. 2023

Pokud bude připravovaná novela zákoníku práce schválena v aktuální podobě, nastane v rámci náboru revoluce. Skončí utajování mezd a dohod o mlčenlivosti, zaměstnavatelé tak budou povinni své inzeráty vybavit také informací o platu. To dnes na náborových portálech bývá spíše výjimkou.

V roce 2023 bude snadnější a rychlejší instalace fotovoltaiky

19. 12. 2022

Ve třetím čtení poslanci schválili novelu zákona Lex OZE. Novela usnadňuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Bez nutnosti získat stavební povolení a licenci od Energetického úřadu bude možné instalovat malé elektrárny do 50 kW. Zvýšení hranice pro zisk stavebního povolení pomůže tisíce firmám, které již nyní čekají na instalaci vlastních zdrojů energie.

Zastropování tržeb výrobců elektřiny zdraží likvidaci odpadů i teplo

25. 11. 2022

Vláda zastropovala tržby výrobců elektřiny. Prodloužila také platnost zastropování o půl roku a snížila strop pro tržby na výrobu elektřiny z komunálního odpadu na 100 Euro/MWh oproti 180 Euro/MWh se kterým počítalo nařízení Rady. Vláda tím poškodí obce, firmy i občany, kterým stoupne cena za likvidaci odpadů nebo cena tepla.

Velké změny ve financování asistentů pedagoga na obzoru! Co obnáší?

11. 11. 2022

Velké změny ve financování asistentů pedagoga přináší novela školského zákona, kterou MŠMT v uplynulých dnech odeslalo do připomínkového řízení. Asistenti pedagoga by nově měli být financováni stanovením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti hrazených ze státního rozpočtu.

Zastropení ceny energií: dočkaly se i malé a střední podniky

31. 10. 2022

Mimo střední odběratele energie budou mít cenově zastropenou spotřebu plynu i velkoodběratelé z řad malých a středních firem. Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, která počítá se zastropením cen na 80 % jejich předchozí spotřeby.

Evropský parlament: Minimální mzda v Česku 20 tisíc?

4. 10. 2022

Evropský parlament se 14. září shodl na nových jednotných pravidlech pro výpočet minimální mzdy, která mají zajistit důstojnou životní úroveň ve všech členských státech EU. Směrnice stanovuje základní požadavky na při­měřenost zákonných minimálních mezd určených vnitrostátními právními předpisy.

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce je na spadnutí!

16. 9. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo v pondělí 12. září do připomínkového řízení dlouho očekávaný návrh velké novely zákoníku práce. Hlavním úkolem této novely je transpozice dvou evropských směrnic.

Úsporný tarif i pro lidi bydlící v sídle podnikání

2. 9. 2022

Vláda se hodlá přispět lidem na drahé energie takzvaným úsporným tarifem. Tento tarif mohou využít lidé i mimo své trvalé bydliště a to například, kde podnikají.

Roste zájem o výuční obory s maturitou – nových učňů je naopak rekordně málo

18. 8. 2022

Nový rekord padl v uplynulém školním roce v oblasti oborů s výučním listem – v novodobé historii Česka, tedy od roku 1993, do nich totiž nastoupil vůbec nejmenší podíl žáků. Bylo jich 27,2 procenta ze všech studentů přijatých na střední školy, v předchozích letech se přitom pohyboval vždy kolem 30 procent, vyplývá z dat Národního pedagogického institutu (NPI).

Zákoník práce v novém kabátu: čas na implementaci evropské směrnice

10. 8. 2022

Implementace evropské směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách klepe na dveře a do českého Zákoníku práce vnáší mnoho zásadních změn! Dotknou se všech pracovníků napříč Evropskou unií.

Vedro na pracovišti: Co musíte zajistit zaměstnancům

28. 7. 2022

Extrémně horké letní dny si vybírají svou daň i na pracovištích. Zaměstnanec madridských veřejných služeb zemřel poté, co mu zaměstnavatel neuzpůsobil pracovní náplň při teplotě téměř 40 °C ve stínu. Jak zajistit bezpečné pracovní podmínky?

Zaměstnavatelé získají 5% slevu na pojistném u částečných úvazků

18. 7. 2022

Zaměstnavatelé získají slevu 5 % na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. Novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která má podpořit využívání částečných úvazků, schválil 29. června Senát. Zaměstnavatelé budou moct uplatnit slevu u zaměstnanců, kteří spadají do některé z následujících skupin: osoba starší 55 let, rodič či osvojitel dítěte mladšího 9 let, zaměstnanec pečující o blízkou osobu, která je závislá na jeho pomoci, zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem, osoba se zdravotním postižením nebo zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci.

Účinnost nového stavebního zákona se částečně odkládá

13. 7. 2022

Dne 29. 6. 2022 podepsal prezident republiky zákon, který částečně odkládá účinnost zákona č. 283/2021 Sb., tj. nového stavebního zákona. S původně předpokládanou účinností od 1. 7. 2022 se použil pouze ve vztahu k tzv. vyhrazeným stavbám, tedy celostátně významným stavbám v působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

Nejvyšší soud: Můžete pracovněprávní smlouvy uzavírat i elektronicky?

10. 6. 2022

Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou, zda může být dohoda zaměstnance a zaměstnavatele uzavřena elektronicky. Šlo o případ, kdy zaměstnanec žádal zaměstnavatele o uzavření dohody o narovnání, neboť ne­souhlasil s výpovědí z pracovního poměru.

Druhý cizí jazyk na ZŠ: Česko je podprůměrné, studují ho dvě třetiny žáků

27. 5. 2022

Bouřlivá diskuse se v uplynulých dnech rozpoutala kolem návrhu expertů z ministerstva školství, aby druhý cizí jazyk na základních školách už nebyl povinný, ale aby si ho žáci nově mohli volit dobrovolně. Společnost EDUin při té příležitosti informovala o údajích Eurostatu z roku 2019, které ukazují, že Česko je v evropském srovnání v účasti žáků na výuce druhého jazyka v ZŠ podprůměrné.

Nižší daně pro zaměstnance, kteří budou používat služební elektromobily

29. 4. 2022

Aktuálně v České republice 9 z 10 firem používá auta se spalovacími motory. Nyní se je stát snaží motivovat k investicím do vozů s ekologickým pohonem. Zaměstnanci, kteří používají bezplatně firemní auto, mají zvýšený základ pro výpočet daně z příjmu o 1 % z ceny vozu. U elektromobilů to má být nově pouze 0,5 %.

Nový zákon LEX Ukrajina upravuje přijímací řízení do českých škol

13. 4. 2022

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině byl ve zrychleném procesu schválen zákon č. 67/2022 Sb., známý také jako LEX Ukrajina. Zákon upravuje opatření v oblasti školství, a to zejména přijímací řízení do všech stupňů vzdělávání na českých školách.

Co přinese nová transpozice směrnice o digitalizaci od 1. 7. 2022?

4. 4. 2022

Na stole Poslanecké sněmovny leží návrh zákona, který změní řadu zákonů v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungování veřejných rejstříků. Návrh by měl transponovat ustanovení tzv. evropské směrnice o digitalizaci.

Nová vyhláška navazující na zákon o hospodaření energií

18. 3. 2022

Energetičtí specialisté se konečně dočkali úpravy zákona o hospodaření energií. Do konce února totiž platil zákon, který se týkal pouze kontroly kotlů. Podle nového znění § 6a zákona účinného od 25. 2. 2022 se už kontroly netýkají pouze kotlů, ale všech zdrojů tepla. Energetičtí specialisté proto konečně mohou používat prováděcí vyhlášku č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Přichází zákon proti šíření teroristického obsahu online

16. 3. 2022

V připomínkovém řízení se nachází návrh zákona pocházející z Ministerstva vnitra, který reaguje na nařízení EU č. 2021/784, o potírání šíření teroristického obsahu online, z 29. 4. 2021.

Stop podvodným recenzím: Novela spotřebitelského zákona dopadá na digitální trhy

3. 3. 2022

Evropská komise vydala pokyny k aplikaci Směrnice o nekalých obchodních praktikách (SNOP), jež rozsáhle upravuje vztahy ke spotřebitelům na digitálních trzích. Cílem je například zamezit falešným recenzím na webech či nečekaným platbám při hraní videoher, které jsou vydávány za bezplatné.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout