Elektronický zpravodaj pro pověřence – ukázkové číslo

1 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO POVĚŘENCE | UKÁZKOVÉ ČÍSLO ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO POVĚŘENCE ČESKÝ ADAPTAČNÍ ZÁKON KONEČNĚ ÚČINNÝ DOPORUČENÁ LITERATURA PŘED SPANÍM PRO POVĚŘENCE OSOBNÍ ÚDAJE UNIKLY NA ULOŽ.TO JAK SPLNIT INFORMAČNÍ POVINNOST – TENTOKRÁT JEDNODUŠE HL Í DAC Í PE S PRO OSOBY ZODPOVĚDNÉ Z A GDPR U K Á Z K O V É Č Í S L O Český adaptační zákon je konečně účinný! Téměř na den přesně 11 měsíců od účinnosti GDPR se Česká republika dočkala vyhlášení zákona o zpracování osobních údajů ve Sbírce zákonů. Tzv. adaptační zákon tak 24. dubna zároveň nabývá účinnosti a je závazný pro každého, kdo zpracovává osobní údaje! D aným dnem konečně nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních úda­ jů , nazývaný též jako adaptační zákon. Tento zákon implementuje GDPR do českého právního prostředí a záro­ veň ruší dosavadně platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souvislosti se zákonem o zpra­ cování osobních údajů byl také přijat zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (ten je nazýván „doprovodný“), který nabyl účinnosti též 24. dubna 2019. GDPR je přitom použitelný před­ pis, ze kterého přímo plynou povin­ nosti pro správce a zpracovatele, resp. práva pro subjekty údajů a též i úkoly a pravomoci pro dozorové úřady. Zá­ kon o zpracování osobních údajů tak již není svébytným zákonem (ve vztahu ke GDPR), jako byl předchozí zákon o ochraně osobních údajů. Jeho úkolem tak není primárně stanovovat práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, neboť ta jsou stanove­ na přímo v GDPR. Stáhněte si plné znění obou zákonů. ■■■ Zákon o zpracování osob- ních údajů jednak adaptuje právní řád České republiky na přímo použitelný právní akt Evropské unie (GDPR); jednak transponuje trestně- právní směrnici.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE5NTAy