Akreditovaný seminář: Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně

Akreditovaný seminář: Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně

Jak správně poskytovat podpůrná opatření žákům s SVP

Termín: 11. 5. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Získejte přehled o všech aktuálních změnách v poskytování podpůrných opatření a vyzkoušejte si v praxi tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Poraďte se o efektivním využití pedagogické intervence. V diskusi můžete sdílet cenné zkušenosti se spoluprací s asistenty pedagoga či s využíváním různých typů pomůcek.
Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. Účast v prezenční formě lze hradit prostřednictvím Šablon.

Přihlaste se do 31. 3. 2022 a získáte 10 % slevu!

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

4 990 Kč 4 491 Kč
bez DPH

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. Účast v prezenční formě lze hradit prostřednictvím Šablon.

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled všech změn v podpůrných opatřeních různého druhu v souladu s aktuální legislativou. Zkušená lektorka poradí, jak si co nejlépe nastavit spolupráci se školským poradenským zařízením či v týmu pracovníků školního poradenského pracoviště (PPP, SPC). Dozví se, jak efektivně zpracovat plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, jak využívat či jak spolupracovat s asistenty pedagoga ve prospěch podporovaných žáků i dobrého klimatu ve třídě. Soustředí se také na to, jak řešit problematické situace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve složitém systému podpůrných opatření. V praxi si účastníci budou moci vyzkoušet tvorbu či úpravu individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a odborně zkonzultovat vše, s čím se na své škole v této oblasti potýkají.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům, speciálním pedagogů, koordinátorům inkluze a výchovným poradcům, pedagogům a asistentům pedagoga. Seminář není určen pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro pracovníky ve speciálních školách.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

Program akreditovaného semináře (9:00–16:00 hod.)

  • Současný stav ve školách v oblasti společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření – legislativní novinky, jejich přehled a dopad změn pro školy (žáky, učitele, vedení škol, poradenské pracovníky ve škole)
  • Kompenzační pomůcky, IVP, plány pedagogické podpory, organizace vzdělávání žáků s SVP, doporučení poradenských zařízení apod.
  • Mýty a omyly v uplatňování podpůrných opatření (situace z praxe)
  • Individuální plány a plány pedagogické podpory (rozdílnost dokumentů, efektivita zpracování a využívání těchto dokumentů, novinky v legislativě)
  • Asistenti pedagoga (jejich kompetence, spolupráce s pedagogy, fungování v systému školy, novinky upravující jejich působení ve škole)
  • Příklady z praxe, diskuse
  • Případové studie a modelové situace
  • Praktická příprava dokumentů IVP a PLPP s odbornými konzultacemi

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

4 990 Kč 4 491 Kč
bez DPH