Taháky pro učitele

Taháky pro učitele

Návody, jak postupovat u žáků se SVP

Snad v každé třídě se najde minimálně jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Avšak ne každý učitel je specialistou na daný problém. Potřebujete rychlý a přehledný návod, jak postupovat, aby byla výuka těchto žáků co nejefektivnější? Nelistujte v obsáhlých příručkách. Naše inkluzivní kartičky využije celá sborovna.

Autor:

1 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Cíl produktu

1. vyučovací hodina: dva žáci s lehčí  ADHD, tři dyslektici, jeden žák mimořádně nadaný, jeden žák s diabetem.

2. vyučovací hodina: žák, který hovoří velice špatně česky a pravděpodobně ani moc nerozumí, dva dyslektici, jeden žák se závažnými rodinnými problémy a psychickými obtížemi.

Dnes aby byl učitel odborníkem na všechno. Také se učíte "za pochodu" orientovat v jednotlivých speciálních vzdělávacích potřebách? Inkluzivní kartičky vám poskytnou rychlou pomoc.

Výhody kartiček: praktické, stručné, přehledné

 • rychlá orientace v dané SVP
 • stručný popis nejčastějších projevů a souvisejících obtíží
 • praktický návod, jak postupovat a čeho se vyvarovat ve výuce

Komu jsou kartičky určeny

Kartičky jsou určeny především učitelům na běžných školách, kteří nejsou speciálními pedagogy. Užitečné mohou být též speciální pedagogům a školním psychologům, když potřebují své kolegy rychle a efektivně proškolit a předat jim materiál, o který se mohou opřít. Využijí jej též studenti pedagogických fakult a oboru psychologie.

Specifikace produktu

Sada 13 zalaminovaných kartiček formátu A4.

Sada 13 praktických kartiček se zaměřuje na žáky s:

 • Aspergerovým syndromem
 • specifickými poruchami učení
 • sluchovým postižením
 • zrakovým postižením
 • tělesným postižením
 • odchylkami v rozumovém vývoji (LMP)
 • narušenou komunikační schopností
 • ADHD
 • sociálním znevýhodněním
 • odlišným mateřským jazykem (žáci-cizinci)
 • duševním onemocněním
 • chronickým či dlouhodobým onemocněním
 • nadáním a tzv, dvojí výjimečností

 

 

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

1 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů