Praktická příručka: Zaměstnávání cizinců v návodech a vzorech

Praktická příručka: Zaměstnávání cizinců v návodech a vzorech

Jak legálně a bez rizika zaměstnat cizince podle aktuální legislativy účinné od 31. 7. a 1. 9.

Zaměstnáváte nebo chcete zaměstnávat cizince? Víte, že 31. 7. se zásadně změnila pravidla a od 1. 9. jsou úplně nové vládní programy režimy, ve kterých můžete cizince zaměstnat? Nejste si jisti, jak nově správně postupovat? Nebo vás trápí vysoká administrativní zátěž při zaměstnávání cizinců? S tím vším vám pomůže praktická příručka, která Vám ušetří desítky hodin času i spoustu vrásek. Najdete v ní návody, formuláře, vzory smluv, lhůty pro jednotlivé úkony a další užitečné pomůcky.

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Každá organizace zodpovídá za zaměstnávání cizinců v souladu s legislativními předpisy. V případě jakéhokoli pochybení hrozí sankce ve stovkách tisíců korun. Praktická příručka Zaměstnávání cizinců v návodech a vzorech je zcela unikátní produkt na českém trhu, který Vám pomůže dostát legislativním nárokům a zároveň vám nabídne praktické návody a doporučení, jak bez rizika zaměstnat cizince. Co všechno v příručce najdete?

Díky praktické příručce:

 • zjistíte, jaké specifické povinnosti musíte splnit při zaměstnávání občanů ze 3. zemí (Ukrajiny, Srbska, Moldávie, Filipín, Nepálu a dalších zemí) i zemí EU;
 • upozorníme vás na zásadní změny od 31. 7. a 1. 9.;
 • poradíme vám, jak efektivně a v co nejkratším čase splnit všechny administrativní povinnosti;
 • budete vědět, jak je to s ohlašováním volného pracovního místa na Úřadu práce ČR;
 • získáte desítky editovatelných vzorů, formulářů a šablon;
 • vyhnete se riziku sankcí při kontrolách z úřadů.

Komu je příručka určena

Příručka je určena všem zaměstnavatelům. Ocení ji personalisté, vedení organizace, firemní právníci, mzdové účetní a další.

 

Součástí praktické příručky Zaměstnávání cizinců v návodech a vzorech je:

 • praktický šanon formátu A4
 • privátní webová stránku se vzorovými formuláři, šablonami, dokumenty, legislativou a užitečnými nástroji
 • celý obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním a přístupem odkudkoliv

Obsah šanonu:

 • Zaměstnávání cizinců v souladu se zákonem: Změny od 31. 7. 2019

Občané EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu

Cizinci z tzv. třetích zemí

Zaměstnanecká karta

Modrá karta

Žádost o vydání povolení k zaměstnání

Zánik povolení k zaměstnání

 • Nové vládní programy od 1. 9., ve kterých můžete cizince zaměstnávat
 • Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců

Základní podmínky pro zaměstnávání cizinců

Evidence zaměstnanců-cizinců

Centrální evidence volných pracovních míst

 • Odvodové povinnosti a daňové aspekty při zaměstnávání občanů EU a cizinců

Srážková a zálohová daň

Daňový rezident a nerezident

 • Kontroly, delikty a sankce
 • Komunikace s úřady

Obsah privátní webové stránky:

 • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě uzavřená s cizincem v souvislosti se žádostí o zaměstnaneckou kartu
 • Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání
 • Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení nebo ukončení zaměstnání
 • Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení
 • Informace o nástupu zaměstnání občana EU
 • Informace o ukončení zaměstnání občana EU
 • Informace o nástupu cizince do zaměstnání
 • Žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
 • Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání (modrá karta)
 • Žádost o zaměstnaneckou kartu
 • Oznámení cizince s modrou kartou o ukončení pracovního poměru
 • Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru

Privátní webová stránka obsahuje vzory dokumentů, šablon, mustrů, editovatelných formulářů, judikátů, legislativy a dalších užitečných nástrojů z uvedených oblastí. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétního zaměstnavatele. Dokumenty lze použít v elektronické podobě či vytisknout.

 

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů