Rádce v nové odpadové legislativě

Rádce v nové odpadové legislativě

Povinnosti původce odpadu a praktické návody

Odpadová legislativa prošla za poslední rok významnými změnami! Obce čelí salvám bouřlivých změn, a to zejména v návaznosti na vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady a odpadový balíček. Víte, jaké povinnosti musíte dodržovat už teď a jaké vás čekají příští rok? Jste seznámeni s novinkami v přepravě, skladování, odstraňování, soustřeďování nebo obchodování? Pomocnou ruku nabízí naše nejnovější publikace a speciální webová stránka se vzory.

3 890 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Cíl publikace

Které nové povinnosti obci vyplývají z nové legislativy? Odkdy je musíte plnit? Jak nově vést průběžnou evidenci odpadu a jak ho hlásit? Jak se nově nakládásoustřeďuje a odstraňuje odpad? Jaká pravidla dodržovat při provozování skládky? Co kontroluje Krajská hygienická stanice nebo Česká inspekce životního prostředí?

Odpovědi na otázky a mnohem více se dozvíte v naší nové publikaci. Navíc získáte praktické návody, postupy, tipy, rady, doporučení a vzorové formuláře vás čekají uvnitř. Jen s ní získáte jistotu, že postupujete zcela správně.

Publikace přehledně a prakticky zpracovává změny plynoucí z:

 • odpadových zákonů od 1. 1. 2021,
 • vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady od 7. 8. 2021,
 • zákona o výrobcích s ukončenou životností,
 • z novelizace zákona o obalech,
  a řady dalších svízelných situací v odpadovém světě.

Výhody produktu

 • Publikace představuje praktického průvodce novou odpadovou legislativou.
 • Díky ní získáte jistotou, že plníte všechny povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů.
 • Snadno budete evidovat vytvořený odpad a vyhnete se vysokým pokutám.
 • Obdržíte vzory a návody, jak správně ohlašovat a zapisovat odpad, ale také checklisty, který odpad nesmíte dávat na skládku.

Komu je produkt určen

Publikace Rádce v nové odpadové legislativě je určena především obcím a veřejnému sektoru. Publikace je ve formátu A4 a obsahuje více než 100 tiskových stran.

Rádce v nové odpadové legislativě

 • praktický šanon formátu A4
 • vzorové formuláře, šablony, dokumenty, legislativa a užitečné nástroje v elektronické podobě
 • vybraný obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním

Složka (šanon) zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:

1. Novinky a aktuální pravidla vyplývající z odpadových zákonů a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

2. Základní pojmy a nové definice odpadové problematiky

3. Změny v nakládání s odpady

 • Nové povinnosti obcí
 • Pravidla soustřeďování, úprav, využití, sběru a odstranění odpadu
 • Obchodování s odpadem
 • Přeprava odpadu

4. Nakládání s nebezpečným, kovovým, stavebním odpadem a dalšími vybranými druhy

5. Skládky = oříšek každé obce

 • Technické požadavky
 • Provozování kamerového systému
 • Podmínky ukládání odpadů
 • Provozní řád a provozní deník skládky
 • Pravidla komunálního odpadu

5. Jak řádně evidovat, ohlašovat odpad a zapisovat si o něm údaje

6. Opatření k nápravě, přestupky & pokuty

7. Přechodná ustanovení do 31. 12. 2021, od 1. 1. 2022 až do roku 2023

8. Další povinnosti vyplývající ze zákona o výrobních s ukončenou životností, z novelizace zákona o obalech a Katalogu odpadů

 

+ Privátní stránka s formuláři, vzory v elektronické editovatelné podobě a dalšími užitečnými materiály.

3 890 Kč
bez DPH a expedičních nákladů