Roční předplatné publikace Pohotový společník personalisty

Roční předplatné publikace Pohotový společník personalisty

Prémiová verze: 3 + 1 aktualizace zdarma!

Smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty v tištěné příručce i online pro personalisty a zaměstnavatele. Podklady jsou zpracovány tak, aby je bylo možné snadno editovat podle konkrétních potřeb zaměstnavatele a okamžitě využít v praxi. Díky ročnímu předplatnému budete mít vždy k dispozici nejaktuálnější informace!

Autor:

7 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Výhody ročního předplatného:

Co díky ročnímu předplatnému získáte? 
 

  • Každou čtvrtou aktualizaci vaší publikace Vám zašleme zdarma!

  • Nebudete se muset o nic starat, a přitom budete mít vždy čerstvý přísun informací a legislativních změn.

  • Platby za 3 aktualizace vám sjednotíme do jediné faktury, abyste měli jednodušší administrativu.

  • Ušetříte čas paní účetní ve vaší organizaci.

Popis produktu

Pohotový společník personalisty přináší zaměstnavatelům a zaměstnancům na 700 praktických vzorů, a usnadňuje jim tak každodenní praxi. Všechny vzory dokumentů pracovněprávního charakteru jsou v elektronické podobě, což usnadňuje jejich editaci pro konkrétní potřeby jednotlivých organizací.

Na privátní webové stránce naleznete vzory pracovních smluv, manažerských smluv, interní předpisy zaměstnavatele, podklady pro komunikaci s odbory, vzory pro skončení pracovního poměru, dohody o změně sjednaného pracovního poměru, o pracovní době, kvalifikační dohody, dohody o odpovědnosti a náhradě škody a řadu dalších. Všechny vzory jsou doplněny stručným komentářem, příklady z praxe a upozorněním na časté chyby.

Doprovodná tištěná příručka obsahuje vysvětlení pro použití vzorů a upozornění na problematické oblasti. Maximální aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Podívejte se na seznam všech kapitol publikace Pohotový společník personalisty. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

 

Tematické části ONLINE vzorů Pohotového společníka personalisty

1. Obecná dokumentace 

2. Vznik pracovního poměru

3. Změny pracovního poměru

4. Ochrana práv a právního postavení zaměstnavatele a zaměstnanců

5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

6. Pracovní doba

7. Odměňování a náhrady výdajů

8. Překážky v práci

9. Dovolená

10. Péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity

11. Odpovědnost za škodu

12. Skončení pracovního poměru 

13.  Vnitřní předpisy zaměstnavatele a BOZP

14. Jednání s úřady a orgány státní správy

15. Kalkulačky (např. výpočet poměrné části dovolené, náhrad jízdních výdajů a další)

16. Právní předpisy

17. Judikáty (soudní rozhodnutí jsou doplněny stručným komentářem a příklady z praxe) 

 

 Obsah doprovodné tištěné příručky

1. Úvod

2. Právní souvislosti používání vzorů právních jednání a vnitřních předpisů

3. Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování personální agendy

4. Judikatura a její význam pro práci personalisty

 

Kompletní obsah tištěné příručky

 

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Marie Šebelová

Marie Šebelová je advokátkou zaměřující se na právo reklamní, autorského a právo osobních údajů.

Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.

Vojtěch Kadlubiec je odborníkem na pracovní právo a působí jako interní pedagog a vědecký pracovník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

7 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů