Seminář: Finanční kontrola ve veřejné správě v roce 2022

Seminář: Finanční kontrola ve veřejné správě v roce 2022

Principy vnitřního řízení a finanční kontroly v praxi podle aktuální legislativy

Termín: 21. 2. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Nastavení účinného systému kontrol u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu ÚSC i ze státního rozpočtu je základní povinností každé organizace. Víte, jaké změny nastaly v roce 2021? Co dalšího se chystá v roce 2022? Získejte přehled nejen o aktuálních právních předpisech po změnách v letošním roce, ale také o skutečném rozsahu pravomocí a odpovědností zaměstnanců při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky.

Odměňujeme za včasné objednání! Objednejte do 28. 1. 2022 a získejte slevu 10 %.

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

5 690 Kč 5 121 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

Každý orgán veřejné správy má povinnost zavést a provádět účinný vnitřní kontrolní systém, který ochrání svěřené veřejné prostředky pomocí nastavení finanční kontroly. Zákon o finanční kontrole zavedl řadu povinností, které musí každý orgán veřejné správy plnit.

Seminář je určen jako kontrolovaným, tak kontrolujícím osobám. Kontrolované osoby se dozvědí, jak kontrola probíhá, jaké jsou jejich práva a povinnosti a na co se připravit. Poskytovatelé příspěvků naopak zjistí, jak správně nastavit systém veřejnosprávních kontrol dle zákona. Všechny orgány veřejné správy díky semináři budou umět zavést vnitřní kontrolní systém včetně předběžných, průběžných a následných kontrol. 

Přijďte na seminář a poznejte svá práva a povinnosti včetně situací, za které nesete trestní odpovědnost.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě v roce 2022 je určen vedoucím orgánů veřejné správy, kteří jsou ze zákona zodpovědní za zavedení všech povinností nastavených zákonem o finanční kontrole. Dále všem vedoucím i ostatním pracovníkům veřejného sektoru pracujících na všech úrovních v oblasti:

 • zavádění vnitřního kontrolního systému (VKS) - příkazci operace, správci rozpočtu, hlavní účetní, atd.
 • kontroly přiměřenosti a účinnosti VKS
 • rozhodování o přijetí nebo poskytnutí dotací
 • zajištění systému kontrol žadatelů i příjemců u poskytovaných dotací
 • zajištění systému vnitřních kontrol plnění všech podmínek nastavených poskytovatelem u přijatých dotací
 • kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Přínosný bude také pro auditory nebo jiné osoby zabývajícími se kontrolami v oblasti veřejné správy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu, teplý oběd a kompletní nahrávka školení.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9:00–15:00 hod.)

Platná legislativa v r. 2022

Aktuální informace MFČR a  MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky

 Zákon o finanční kontrole

 • Podstata finanční kontroly
 • Cíle finanční kontroly
 • Organizační zajištění finanční kontroly

 Veřejnosprávní kontrola

 • Zákon o kontrole
 • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
 • VSK u zřízených p.o.

 Vnitřní kontrolní systém

 • Jak stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
 • Jak zajistit oddělení pravomocí - příklady
 • Jak na záznamy o provedených kontrolách - příklady

 Řídící kontrola

 • Předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
 • Stanoviska MFČR – kdy kontroly ano, kdy ne, jaká doporučená forma
 • Způsoby provedení řídící kontroly
 • Praktický průběh předběžné kontroly
 • Příklad řídící kontroly u výdajů
 • Příklad řídící kontroly u příjmů
 • Záznamy o kontrole

 Interní audit

 • Působnost útvaru interního auditu
 • Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly
 • Nová metodika CHJ

 Zavedení VKS v praxi a systém vnitřních směrnic

 • Příklady vnitřních předpisů
 • Podpisové vzory
 • Systémy řízené dokumentace – možné formy
 • Vzory písemností a příklady kontrolních listů
 • Systém vnitřních směrnic, jejich vzory a aktualizace

Nejčastější nedostatky

 • Příklady nedostatků v praxi
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole

Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní a auditorkou.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

5 690 Kč 5 121 Kč
bez DPH