Seminář: Jak motivovat zaměstnance opčními plány – návody pro praxi

Seminář: Jak motivovat zaměstnance opčními plány – návody pro praxi

Různé přístupy k motivaci klíčových zaměstnanců a jejich výhody a nevýhody

Termín: 3. 11. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Hodnota klíčových zaměstnanců společnosti, možnosti jejich motivace, schopnost jejich „udržení“ ve firmě a s tím související dopady na výsledky takové společnosti jsou stále více diskutovaným tématem. Nastavení různých opčních schémat má přitom jak právní, tak daňové důležité souvislosti. Právě představení jednotlivých variant opčních plánů jak z právního, tak z účetního pohledu je cílem praktického semináře. Vše bude ilustrováno na názorných příkladech – těšíme se na vás!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

V současnosti je v praxi znatelně zvýšený zájem o realizaci motivačních schémat pro manažery, která spočívají v umožnění nabytí podílu na společnosti, pro kterou pracují. Tento způsob motivace si získává stále větší popularitu i s ohledem na rostoucí vědomí podnikatelů o hodnotě špičkových pracovníků a nezbytnosti si takové osoby udržet.

Optimálně nastavené motivační schéma tak bezpochyby může nejen přispět k prosperitě dané společnosti, ale i ke zvýšení její konkurenceschopnosti při získávání zaměstnanců. Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi nastavení jednotlivých motivačních schémat, jejich výhodami a nevýhodami, a to zejména formou názorných příkladů z praxe.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen jak pro majitele společností, kteří mají zájem o nastavení motivačních schémat pro manažery, tak pro manažery samotné.

Další informace:

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Můžete využít také přímého přenosu. Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály, občerstvení na semináři a záznam živého vysílání.

PROGRAM SEMINÁŘE (9,00–15,00 hod.)

1. Postavení manažera ve společnosti a odměna za výkon funkce/zaměstnání (právní i daňové aspekty)

2. Daňové aspekty opčních plánů, výhody, nevýhody a jejich řešení

3. Struktura skupiny v rámci realizace opčních schémat

4. Možnost vydávání různých druhů podílů a akcií

5. Opční plány - obsahové náležitosti, varianty nastavení

6. Získání akcií či podílů v rámci opčního programu

7. Opční smlouvy - standardní obsahové náležitosti

8. Realizace opčního práva

9. Stínové akcie

10. Praktické příklady z praxe ke všem uvedeným tématům

  

+ diskuze a dotazy účastníků v průběhu celého seminárního dne

Mgr. Ing. Jan Krejsa

Jan Krejsa působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.

Mgr. Michaela Riedlová

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností. Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

5 490 Kč
bez DPH