Seminář: Jak vymáhat pohledávky efektivně a v mezích zákona

Seminář: Jak vymáhat pohledávky efektivně a v mezích zákona

Dostaňte co nejvíc peněz i v covidové době

Termín: 24. 3. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jak vymáhat pohledávky efektivně a v mezích zákona? Jak předcházet nesplaceným dluhům a posílit dobytnost pohledávek? Jaké praktické instrumenty využít pro zajištění pohledávek? Jaké jsou výhody a nevýhody mimosoudního vymáhání? Zjistěte díky semináři, jak postupovat při vymáhání peněžitých pohledávek a dostat co nejvíce peněz zpět.

Přihlaste se do 24. 1. a získejte slevu 10 %!

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

5 490 Kč 4 941 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s platnou právní úpravou, která se týká vymáhání peněžitých závazků se zaměřením na praktické instrumenty sloužící k vyšší dobytnosti pohledávek. Vzhledem ke vzrůstajícímu množství nesplacených peněžitých závazků, které se týkají velkého počtu fyzických i právnických osob, nabývá na důležitosti znalost platných zákonných pravidel vymáhání.


V rámci semináře je důraz kladen zejména na praktické smluvní i procesní instrumenty, které mohou přispět k rychlejšímu uspokojení dluhu ze strany dlužníka. V rámci semináře je zvláštní prostor věnován prevenci vzniku dluhů ze strany věřitele, která úzce souvisí kvalitou jednotlivých smluvních ujednání, která by v případě sporu měla obstát před soudem. Cílem semináře je poskytnutí praktických informací pro orientaci věřitelů v jednotlivých stádiích vymáhání nároku.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména pro podnikatele, u kterých dochází k většímu výskytu pohledávek, statutární zástupce obchodních společností, bytových družstev či společenství vlastníků bytových jednotek.

Další informace:

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Můžete využít také přímého přenosu. Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály, občerstvení na semináři a záznam živého vysílání.

Program semináře (9,0014,00 hod.)

1. Legislativní rámec, principy a východiska platné právní úpravy

2. Prevence - jak předcházet nesplaceným dluhům

3. Nejčastější vady smluvní dokumentace

4. Zajištění pohledávky, praktické instrumenty k vymáhání nároku

5. Postup při vymáhání pohledávek

6. Zastoupení v procesu vymáhání, mimosoudní vymáhání pohledávek

7. Soudní vymáhání pohledávek, soudní výkon rozhodnutí a exekuce

8. Diskuse, dotazy

Mgr. Martin Zástěra

Martin Zástěra je zakládající partner advokátní kanceláře AZ LEGAL, lektor a konzultant.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

5 490 Kč 4 941 Kč
bez DPH