Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Jak získat praktický vhled do oblasti firemních financí

Termín: 21. 10. 2021 – 9. 12. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jste ve vedoucí manažerské funkci, ale tápete ve firemních financích? Nerozumíte jednotlivým finančním výkazům a už vůbec ne jejich provázanosti? Na jaká čísla se soustředit a dávat je do souvislostí? Jak pracovat s finančím plánem a co dělat, když se od něj realita odklání? Kdy se vyplatí si vzít úvěr a kdy financovat z vlastních zdrojů? Co vše vyhodnotit před tím, než investujete peníze do obnovy majetku? Absolvujte náš profesionální vzdělávací kurz, který je ušitý na míru speciálně pro neekonomy!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

17 990 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního kurzu z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl kurzu

Chybí vám znalosti ekonomických vztahů? Potřebujete se zorientovat v základních finančních výkazech a jejich vzájemných vazbách? Uvítali byste chybějící vhled do finančního řízení? Potom je náš kurz právě pro vás! Pod vedením zkušené a oblíbené lektorky dosáhnete řady vědomostí uplatnitelných ve vaší praxi. Jednotlivé moduly kurzu jsou ušité na míru speciálně pro neekonomy. 

Obsah kurzu je postaven na zmapování důležitých znalostí finanční terminologie a pochopení ekonomických souvislostí. Jeho cílem je umožnit manažerům, kteří se neorientují ve firemních financích, bližší komunikaci s finančními manažery.

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání, poskytující zpětnou vazbu prostřednictvím úkolů k domácímu vypracování či závěrečného testu. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za 7 týdnů!

 

Prohlédněte si také podrobný program kurzu.

 

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Finance pro nefinanční manažery je určen pro:

  • vedoucí pracovníky
  • specialisty nefinančních útvarů
  • manažery firemních týmů a pracovních skupin
  • případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení
  • majitele, jednatele nebo členy orgánů firem

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu je občerstvení a oběd pro každý vyučovací den, výukové materiály k jednotlivým modulům a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Vzdělávací kurz proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat. Můžete využít také přímého přenosu.

Podrobný program kurzu (21. října - 9. prosince 2021)

1. MODUL: Celodenní seminář, 21. října 2021, 9:00-15:00

 1. Finanční výkazy podniku
  • Rozvaha jako přehled podnikového majetku a zdrojů jeho krytí
  • Výsledovka jako přehled o hospodaření podniku v provozní i finanční oblasti
  • Cash flow jako přehled o zdrojích a umisťování peněžních prostředků
 2. Vazby mezi finančními výkazy, odraz podnikových činností ve výkazech, případová studie
 3. Rámcový finanční plán – plánování jednotlivých položek a nutnost provazování i ve vývoji, tvorba plánu na různých úrovních – kde se berou peníze a kam se ztrácejí?
 4. Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy – fixní a variabilní náklady, objem výroby, cena, bod zvratu
 5. Provozní páka – měření rizika a citlivosti zisku na změnu poptávky
 6. Kalkulace nákladů jako nástroj řízení portfolia výrobků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 1 k samostatnému vypracování

2. MODUL: Celodenní seminář, 4. listopadu 2021, 9:00-15:00

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 1

 1. Růst hodnoty firmy a dílčí faktory jejího ovlivnění
  • Tvorba zisku – kontrola portfolia a nákladové struktury
  • Volba kapitálového mixu podle stádia životního cyklu podniku
  • Efektivní řízení krátkodobých financí – pohledávky a závazky z obchodní činnosti
  • Reinvestice – kdy použít zisk pro další rozvoj a kdy ho raději rozdělit
 2. Struktura použitého kapitálu (zadluženost) a dopad na ziskovost firmy – náklady kapitálu, doporučená bilanční pravidla, efektivní působení finanční páky
 3. Efekt spojení provozní a finanční páky – synergie úspěšná při růstu, ale nebezpečná při poklesu
 4. Řízení tzv. pracovního kapitálu (Working Capital), tj. salda oběžných aktiv a krátkodobých závazků
 5. Důvody nutné pro řízení pracovního kapitálu – vymezení rozdílu mezi pracovním kapitálem a cash flow
 6. Řízení pracovního kapitálu globálně optimalizací obratového cyklu peněz
 7. Řízení pracovního kapitálu po složkách – nástroje řízení zásob, pohledávek a závazků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 2 k samostatnému vypracování

3. MODUL: Celodenní seminář, 18. listopadu 2021, 9:00-15:00

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2

 1. Investiční činnost firmy
 2. Druhy investic a kdy se objevuje jejich nutnost v rámci životního cyklu podniku
 3. Metody hodnocení investic
 4. Statické metody a jejich opodstatněnost v investičním cyklu
 5. Hodnocení finančního zdraví
 6. Finanční analýza
 7. Analýza absolutních ukazatelů – struktura aktiv, pasiv, nákladů, vývoj položek v čase, analýza pracovního kapitálu
 8. Analýza poměrových ukazatelů
 9. Altmannův index
 10. Výhody a nevýhody souhrnných ukazatelů
 11. Benchmarking s konkurenty, s odvětvím pomocí podnikových i externích ukazatelů, rozdíly mezi ratingem a syringem

Součástí semináře je zadání úkolu č. 3 k samostatnému vypracování

4. MODUL: Webinář, 25. listopadu 2021, 13:00-14:30

Zpětná vazba k zadanému úkolu č. 3

Zodpovídání dotazů

Příprava na závěrečný test

 

5. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí do 19. prosince 2021

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

17 990 Kč
bez DPH