Vzdělávací kurz: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě

Vzdělávací kurz: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě

Finanční zdraví – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – cenotvorba - plán, forecast

Termín: 23. 5. 2023 – 30. 6. 2023
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Využijte jedinečné příležitosti prohloubit vaše již praxí či studiem získané znalosti a dovednosti ve finančním řízení specificky ve výrobní firmě, a to maximálně prakticky. Ovládněte s přehledem finanční řízení. Vylepšete vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál firmě. Ovládejte lépe odborné termíny v oblasti finančního řízení a pracujte efektivněji s financemi vaší výrobní firmy!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

29 990 Kč
bez DPH

 

Cíl kurzu

Vzdělávací kurz všemi svými moduly cílí na to, aby každý účastník nabyl praktické znalosti v oblasti finančního řízení specificky ve výrobní firmě. Účastníci se prakticky naučí, jak správně zajistit strategické finanční řízení podniku, jak udržet finanční stabilitu firmy, jak splnit finanční cíle firmy a optimalizovat produkční činnost. Stanou se s námi profesionály ve finančním řízení ve výrobní firmě do konce letních prázdnin.

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen:

Kurz Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě je určen všem řídícím manažerům ve velkých, středních i malých výrobních firmách, kteří jsou praxí či vysokoškolským studiem s finančním řízením již obeznámeni, avšak potřebují své dovednosti prohloubit a získat větší sebevědomí v dané oblasti. Dále absolvování vzdělávacího kurzu vhodně poslouží manažerům ekonomických a controllingových útvarů, finančním a účetním specialistům výrobních společností.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (+ přístup k nahrávkám všech modulů kurzu) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Vzdělávací kurz proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat. Můžete využít také přímého přenosu.

Podrobný program vzdělávacího kurzu 

1. MODUL: seminář 23. května 2023 (9:00-15:00)

1.       Zdroj informací pro finanční řízení

  • Význam znalosti finanční stability, likvidity a rentability pro management podniku
  • Ostatní uživatelé finančních informací
  • Finanční, nákladové a manažerské účetnictví jako zdroj dat pro finanční rozhodování
  • Správně nastavené manažerské účetnictví pro účely řízení 

2.       Analýza finančního zdraví firmy

  • Absolutní, rozdílové a poměrové finanční ukazatele a operace s nimi
  • Horizontální a vertikální analýza výkazů. Trendová analýza
  • Bilanční pravidla
  • Poměrové ukazatele a pyramidové rozklady
  • Finanční riziko a jeho analýza
  • Benchmarking
  • Manažerská rozhodnutí plynoucí z výsledků finanční analýzy

3.       Fiktivní firma a zadání úkolu č. 1


2. MODUL: webinář 30. května 2023  (13:00-14:30)

1.     Řízení pracovního kapitálu jako celku a jeho optimalizace

2.     Cash flow – sestavení, analýza jeho struktury

3.     Interpretace peněžních toků a jejich využití pro finanční krátkodobé plánování a řízení

 

3. MODUL: samostudium 31. května - 5. června 2023

 1. Zadání vybrané četby lektorkou
 2. Zadání příkladů (domácí cvičení)

4. MODUL: workshop 6. června 2023 (9:00-15:00)

1.       Vztah mezi výnosy, náklady a hospodářským výsledkem

2.       Manažerské pojetí nákladů, fixní a variabilní náklady

3.       Objem výroby, cena, analýza bodu zvratu

4.       Provozní páka a riziko

5.       Kalkulace (metody, druhy), rozpočty

6.       Případová studie 1 – optimalizace výrobkového portfolia

7.       Případová studie 2 – cenová tvorba

 

5. MODUL: seminář 13. června 2023 (9:00-15:00)

1.       Value Based Management

  • Řízení firmy podle tvorby hodnoty
  • Hodnotové ukazatele řízení výkonnosti

2.       Ekonomická přidaná hodnota (EVA) a její uplatnění v praxi

  • EVA entity a EVA equity
  • Konverze účetních veličin na ekonomické
  • Stanovení nákladů kapitálu
  • Možnosti využití a přínosy řízení dle EVA
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy

3.       Systémy finančních a nefinančních ukazatelů

  • Řízení výkonnosti v souladu se strategií firmy
  • Komplexní systémy hodnocení výkonnosti
  • Tvorba systémů ukazatelů, výběr ukazatelů pro rozhodovací procesy ve firmě
  • Design systému měření, strategické mapy, stanovování cílů, design měřítek a cílových hodnot
  • Klíčové ukazatele úspěchu (Key Performance Indicators) 
  • Řízení implementace strategie, řízení změn, navázání odměňování na plnění cílů
  • Přezkoumávání výkonnosti, testování strategických map, aktualizace systému měření

4.       Balanced Scorecards

  • Model Balance Scorecard
  • Postup návrhu BSC

6. MODUL: samostudium 14. - 19. června 2023

 1. Zadání vybrané četby lektorkou
 2. Zadání příkladů (domácí cvičení)

 

7. MODUL: workshop 20. června 2023 (9:00-15:00)

1.       Plán vs. forecasting

  • Proč plánujeme a forecastujeme? Co je dobrý plán?
  • Druhy plánů a vazby mezi nimi
  • Proces plánování
  • Metody forecastingu
  • Jak účinně využít data z účetnictví
  • Zpětná a dopředná vazba
  • Nejčastější chyby při plánování
  • Stavba plánu a forecastu v praktických příkladech
  • Sestavení finančního plánu
  • Finanční analýza plánu
  • Případová studie – analýza plánování v konkrétní firmě
  • Kritika finančního plánu (hledání chyb v reálném plánu fiktivní firmy)

2.       Efektivní reporting

  • Obsah finančního reportingu - co a proč reportovat
  • Jak informace zobrazovat, jaké datové a grafické struktury používat
  • Jak manažerský reporting organizovat
  • Hodnocení minulosti, skutečnosti, plánu, odchylková analýza

 

8. MODUL: závěrečný test 21. – 30. června 2023

 • K vypracování do 30. června 2023
 • výběr z několika možností
 • K získání certifikátu třeba minimálně 70 % správných odpovědí!

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

29 990 Kč
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout