Metodický poradce nové úpravy pracovního práva Metodický poradce nové úpravy pracovního práva

Metodický poradce nové úpravy pracovního práva

Výklad – Příklady – Formuláře – Smlouvy – Směrnice – Dohody – Předpisy

Jasný a přehledný výklad povinností v oblasti pracovního práva a personalistiky usnadní práci všem zaměstnavatelům. Aktuální komentáře, konkrétní příklady z praxe, upozornění na změny v zákoníku práce i na časté chyby vám pomohou správně vyhodnotit situace, které denně řešíte. Aktuálně jsme pro vás přichystali přehled změn, které přináší velká novela zákoníku práce. Poradíme také, jak na nová pravidla pružného rozvržení pracovní doby nebo zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Jasný a přehledný výklad povinností v oblasti pracovního práva a personalistiky usnadní práci všem zaměstnavatelům. Aktuální komentáře, konkrétní příklady z praxe, upozornění na změny v zákoníku práce i na časté chyby vám pomohou správně vyhodnotit situace, které denně řešíte. Aktuálně vám přinášíme přehled změn velké novely zákoníku práce a rady, jak na nová pravidla pružného rozvržení pracovní doby nebo zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V prémiové verzi vše navíc ONLINE a dostupné odkudkoliv!

Autor:

Výhody prémiové verze

`

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Cílem multimediální publikace Metodický poradce nové úpravy pracovního práva je usnadnit zaměstnavatelům a zaměstnancům praktickou aplikaci pracovního práva. Kromě komentářů přináší publikace i příklady a upozornění na časté chyby. Nově byla obohacena například o změny v souvislosti s velkou novelou zákoníku práce.

Součástí publikace je i CD-ROM, na kterém naleznete užitečné vzory smluv, formulářů i šablon, stejně jakou platnou legislativu. Vzory jsou editovatelné pro konkrétní potřeby firmy i organizace.

Podívejte se na seznam všech kapitol publikace Metodický poradce pracovního práva. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Získáte přehled o všech aktuálních změnách, které přináší zákoník práce a související předpisy.
 • Jasně stylizované komentáře a příklady z praxe Vám pomohou zorientovat se v rozsáhlé problematice pracovního práva.
 • Praktické vzory smluv, směrnic, dohod, žádostí a interních předpisů jsou připraveny ihned k použití (vzory můžete dále upravovat podle svých potřeb).
 • Díky přehledné struktuře rychle vyhledáte řešení Vašeho aktuálního pracovněprávního problému

Komu je produkt určen

Multimediální publikace Metodický poradce nové úpravy pracovního práva je určena především zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a vedoucím zaměstnancům, jako rádce v pracovněprávních vztazích jej však mohou využít i ostatní zaměstnanci.

Specifikace produktu

Multimediální publikace Metodický poradce nové úpravy pracovního práva obsahuje textovou část (cca 1 600 stran) a CD-ROM, na kterém naleznete aktuální legislativu (zákoník práce a související pracovněprávní předpisy) a vzory smluv, vnitřních pravidel, dotazníků, kolektivních smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovního práva.

Vzorové strany

Prolistujte si ukázku publikace Metodický poradce pracovního práva v prémiové verzi.

Popis produktu

Cílem multimediální publikace Metodický poradce nové úpravy pracovního práva je usnadnit zaměstnavatelům a zaměstnancům praktickou aplikaci pracovního práva. Kromě komentářů přináší publikace i příklady a upozornění na časté chyby. Nově byla obohacena například o změny v souvislosti s velkou novelou zákoníku práce.

Součástí publikace je i CD-ROM, na kterém naleznete užitečné vzory smluv, formulářů i šablon, stejně jakou platnou legislativu. Vzory jsou editovatelné pro konkrétní potřeby firmy i organizace.

Podívejte se na seznam všech kapitol publikace Metodický poradce pracovního práva. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Získáte přehled o všech aktuálních změnách, které přináší zákoník práce a související předpisy.
 • Jasně stylizované komentáře a příklady z praxe Vám pomohou zorientovat se v rozsáhlé problematice pracovního práva.
 • Praktické vzory smluv, směrnic, dohod, žádostí a interních předpisů jsou připraveny ihned k použití (vzory můžete dále upravovat podle svých potřeb).
 • Díky přehledné struktuře rychle vyhledáte řešení Vašeho aktuálního pracovněprávního problému

Komu je produkt určen

Multimediální publikace Metodický poradce nové úpravy pracovního práva je určena především zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a vedoucím zaměstnancům, jako rádce v pracovněprávních vztazích jej však mohou využít i ostatní zaměstnanci.

Specifikace produktu

Multimediální publikace Metodický poradce nové úpravy pracovního práva obsahuje textovou část (cca 1 600 stran) a CD-ROM, na kterém naleznete aktuální legislativu (zákoník práce a související pracovněprávní předpisy) a vzory smluv, vnitřních pravidel, dotazníků, kolektivních smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovního práva.

Vzorové strany

Prolistujte si ukázku publikace Metodický poradce pracovního práva v prémiové verzi.

Bonusy prémiové verze

 • Kromě tištěné publika­ce a CD-ROM se vzory dokumentů získáte také interaktivní digitální verzi přístupnou kdykoli z jakéhokoli počítače připojeného k internetu, tabletu nebo telefo­nu se systémem iOS či Android

 • Záznamy plných znění webinářů zdarma!

 • Fulltextové vyhledávání

 • Lupa a interaktivní odkazy

 • Další pravidelně aktualizované bonusy

Přečtěte si o výhodách prémiové verze.

Z obsahu publikace: Metodický poradce nové úpravy pracovního práva

1.    Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava
Přehled práv a povinností zaměstnavatele, závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) a další

2.    Smluvní strany pracovněprávních vztahů
Zaměstnavatel, zaměstnanec, vedoucí zaměstnanec, zaměstnávání cizinců, vysílání zaměstnanců a další

3.    Právní jednání, vznik, změna a zánik závazků
Uzavírání smluv, doručování a další

4.    Vznik pracovního poměru
Pracovní smlouva, zkušební doba, vstupní lékařská prohlídka, pracovní poměr na dobu určitou, konkurenční doložka a další

5.    Změna pracovního poměru
Převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení zaměstnance a další

6.    Skončení pracovního poměru
Výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti, výpověď pro nadbytečnost zaměstnance, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru, hromadné propouštění

7.    Pracovní doba
Rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, práce přesčas, evidence pracovní doby, práce v noci a další

8.    Doby odpočinku
Přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek a další

9.    Dovolená
Čerpání dovolené, krácení dovolené, dodatková dovolená, náhrada za dovolenou a další

10.    Překážky v práci
Mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování člena rodiny, překážky na straně zaměstnance, překážky na straně zaměstnavatele, kurzarbeit a další

11.    Odměňování
Minimální a zaručená mzda, plat, srážky z příjmu, příplatky za práci, odměna za pracovní pohotovost a další 

12.    Náhrady cestovních výdajů
Cestovní náhrady, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, paušalizace cestovních náhrad, stravné a další

13.  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
Povinnosti zaměstnance k náhradě škody, ztráta věcí, odvracení škody, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, druhy náhrad a další

14.  Atypické formy zaměstnávání
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, práce mimo pracoviště zaměstnavatele a další

15.  Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
BOZP, rovné zacházení a zákaz diskriminace, osobní údaje, monitoring zaměstnanců a další

16.  Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
Pracovní podmínky zaměstnankyň v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím, zaměstnanci pečující o dítě, mladiství zaměstnanci

17.  Kolektivní pracovněprávní vztahy
Odborová organizace, kolektivní smlouva, stávka a výluka a další

18.  Péče o zaměstnance
Pracovnělékařské prohlídky, prohlubování kvalifikace, stravování, zaměstnanecké výhody, fond kulturních a sociálních potřeb a další

19. Vnitřní předpisy zaměstnavatele
Pracovní řád, akty řízení, vnitřní předpisy upravující práva zaměstnanců a další

CD-ROM obsahuje aktuální legislativu a vzory smluv, vnitřních pravidel, dotazníků, kolektivních smluv a dalších dokumentů týkajících se zákoníku práce a pracovního práva.

 

Kompletní obsah tištěné publikace

 

 

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Marie Šebelová

Marie Šebelová je advokátkou zaměřující se na právo reklamní, autorského a právo osobních údajů.

Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.

Vojtěch Kadlubiec je odborníkem na pracovní právo a působí jako interní pedagog a vědecký pracovník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

 PrémiovéStandardní
Tištěná publikace R R
CD se vzory, legislativou a judikáty R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 4 990 Kč 3 790 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

 

 

 

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout