Živé vysílání: Stavbyvedoucí vs. projektant: Legislativní změny, povinná dokumentace, kompetence 2022

Živé vysílání: Stavbyvedoucí vs. projektant: Legislativní změny, povinná dokumentace, kompetence 2022

Jak se vyhnout nejčastějším přešlapům

Termín: 16. 2. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Stavbyvedoucí a projektant se musí orientovat v aktuálních právních předpisech v oblasti stavebnictví. Získejte přehled o novinkách i chystaných změnách. Díky semináři se dozvíte, co mění nový stavební zákon, co nesmí chybět v projektové dokumentaci, vedení stavebního deníku nebo jak se připravit na kontrolu. Projdeme také návrhy a realizace projektové dokumentace či odpovědnost projektanta a stavbyvedoucího. Seminář vede Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr v oboru TZS, TPS, EA a místopředseda ČKAIT.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl živého vysílání:

Cílem živého vysílání je seznámit stavbyvedoucí a projektanty se všemi právními předpisy. Projdeme detailně pravidla dokumentace eventuálně projektové dokumentace. Přehledně se tedy dozvíte, co je potřeba znát: od rozboru stavebního zákona a prováděcích vyhlášek přes kontrolní prohlídky na stavbě po spolupráci s dalšími účastníky výstavby. Nebude chybět ani rozebrání nového stavebního zákona a jeho vlivu na práci stavbyvedoucího a projektanta.

Navíc vás seznámíme s vazbami stavbyvedoucího a projektanta na rozhodující účastníky ve výstavbě, např. stavebník, technický dozor stavebníka či koordinátor BOZP na staveništi.

Komu je živé vysílání určeno:

Online seminář Stavbyvedoucí vs. projektant: Legislativní změny, povinná dokumentace, kompetence 2022 je určen především těmto profesím ve výstavbě: stavbyvedoucí, projektanti, jednatelé společnosti a další.

Další informace:

Účastník online semináře obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. 

OBSAH SEMINÁŘE (9,00–13,00)

 1. Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb.
 2. Nový stavební zákon a jeho vliv na stavbyvedoucího a projektanta
 3. Přehled rozhodujících právních předpisů pro výstavbu
 4. Prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
 5. Projektová činnost ve výstavbě, jako vybraná činnost pod autorizacím oprávněním
 6. Povinnosti stavbyvedoucího podle § 153 SZ, včetně povinnosti autorizace k této vybrané činnosti podle Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.
 7. Vztahy stavbyvedoucího a projektanta na další rozhodující účastníky výstavby
 8. Vedení stavebního deníku podle § 157 SZ a přílohy
 9. Dokumentace pro stavební povolení
 10. Manažerské znalosti a dovednosti nutné k vedení stavby, jednání s dalšími účastníky výstavby a práci s lidmi
 11. Diskuze a dotazy účastníků
Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

5 490 Kč
bez DPH