Živé vysílání: Úřední deska a eDeska v příkladech a ukázkách

Živé vysílání: Úřední deska a eDeska v příkladech a ukázkách

Rady a tipy pro zveřejňování dokumentů dle aktuální právní úpravy

Termín: 15. 7. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Víte, v jaké formě, podobě a rozsahu jste povinni zveřejňovat dokumenty? Na půldenním online semináři vás seznámíme se všemi vašimi povinnostmi při vedení fyzické i elektronické úřední desky. Obdržíte spoustu rad, příkladů a ukázek jak jejího správného, tak špatného vedení. Navíc se dozvíte, jaké sankce plynou za nedodržení povinnosti zveřejnit vybrané dokumenty.

Vyhrajte tablet a další skvělé ceny!
Objednáním tohoto školení jste automaticky zařazeni do letní soutěže.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl online semináře

Každá obec a pověřená organizace je povinna téměř každý den zveřejňovat dokumenty na úřední desce, potažmo na své internetové stránce. Málokdo ale ví, v jaké formě či podobě se mají tyto dokumenty zveřejňovat – zákon o svobodném přístupu k informacím totiž upravuje nejen rozsah tzv. povinně zveřejňovaných informací, ale u všeho, co se zveřejňuje na internetu, i formát.

Cílem půldenního semináře je seznámit účastníky s povinnostmi při vedení úřední desky jak po formální stránce, tak po té obsahové s příklady dobré a špatné praxe. Seznámíme vás přehledně s tím, které informace musíte zveřejňovat na své internetové stránce a jaké sankce plynou za nedodržení povinnosti je zveřejnit.

Komu je online seminář určen

Online seminář Úřední deska a eDeska v příkladech a ukázkách je určen všem, v jejichž náplni práce je zveřejňování dokumentů na úřední desce a těm, kteří zodpovídají za obsah elektronické úřední desky a informací zveřejňovaných na internetové stránce obce (sekretariát, webmaster apod.).

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam online semináře.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9:00–12:30 hod.) 

 1. Úřední deska
  • formální náležitosti fyzické a digitální úřední desky
  • podoba elektronické úřední desky
 2. Zveřejňování dokumentů
  • obecné požadavky
  • zveřejňování cizích dokumentů
  • zveřejňování vlastních dokumentů
  • formát zveřejňování
 3. Ochrana osobních údajů ve zveřejňovaných dokumentech
  • obecně
  • dražební vyhlášky
 4. Soubor povinně zveřejňovaných informací
  • Povinnosti stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

je tajemníkem pověřeného městského úřadu a v minulosti býval mj. vedoucím oddělení kontroly odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Je velice oblíbeným lektorem.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.