Akreditace a partnerství

Od roku 2023 jsme členem Digikoalice Národního pedagogického institutu (digikoalice.cz). DigiKoalice je společnou platformou Národního pedagogického institutu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Od května 2022 jsme akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Dne 22. 5. 2022 udělilo MŠMT ČR Nakladatelství FORUM s.r.o. akreditaci pod č.j.: MSMT- 6398/2022-2-327 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň jsme od června 2017 jsme akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR: Dne 30. 6. 2016 udělilo Ministerstvo vnitra Nakladatelství FORUM s.r.o. akreditaci pod č.j.: MV-77199-4/OBVV-2017 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely průběžného vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků, a to v programu Datové schránky a v programu Spisová služba.

Časopis Statutární zástupce firmy je opakovaně hrdým partnerem celostátní ankety Manažer roku, která je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží v ČR (www.manazerroku.cz).

Časopis Veřejné zakázky v praxi je exkluzivním partnerem Asociace pro veřejné zakázky, významné organizace, která je platformou pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci.

Od roku 2011 jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých a prosazující jeho zájmy.