Kdo jsme

Znalosti a informace jsou klíčem k úspěchu, ať již v podnikání, nebo v soukromém životě. Naším cílem je poskytnout vám prostřednictvím široké nabídky kvalitních produktů právě ty informace, které potřebujete k dosažení svých cílů

Nakladatelství FORUM má na českém trhu pevné postavení. Jako dceřiná společnost významného mezinárodního holdingu Forum Media Group vznikla česká pobočka v roce 2004. Slovenská organizační složka pak byla založena v roce 2012.

Vydáváme odborné multimediální publikace pro manažeryodborné časopisy, připravujeme semináře s širokým spektrem témat, dlouhodobé vzdělávací kurzy i celostátní konference. Organizujeme také vzdělávání ve firmách na míru. Díky praktické formě našich multimediálních produktů v podobě volně vázaných publikací s výměnnými listy je možné průběžně a dlouhodobě garantovat nejnovější informace a poznatky díky pravidelným aktualizacím.

Praktická využitelnost informací, které se k vám prostřednictvím našeho portfolia dostávají, je naší prioritou. Naše produkty tak pomáhají podnikatelům, firmám i institucím veřejné správy zorientovat se v uplatňování legislativy a dalších požadavků v praxi. Jsou určeny vedoucím manažerům, odborníkům, ale též všem, kdo potřebují rychle a efektivně vyřešit problematickou situaci.

Podporujeme dobročinné projekty. V rámci projektu SaveKey jsme podpořili Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Mezi našimi zaměstnanci jsme uspořádali sbírku a věnovali oblečení pro charitativní obchůdek Koloběh, který provozuje Borůvka Praha o.p.s., jejímž posláním je pomáhat lidem s tělesným postižením zapojit se do běžné společnosti, a to i vytvářením pracovních příležitostí.