Aktualizační servis

Naše multimediální publikace Vám přinášejí výhodu nepřetržitého aktualizačního servisu jejich obsahu. Chápeme, že očekáváte od našich publikací praktický užitek. Tento užitek Vám dlouhodobě poskytujeme nepřetržitým kvalitním aktualizačním servisem. Díky němu si naše multimediální publikace udržují stále svoji vysokou užitnou hodnotu. Děkujeme za Vaši důvěru.

Co je vlastně aktualizační servis?

Všechny naše multimediální publikace jsou aktuální k datu svého vydání. Žijeme nicméně v dynamicky se měnícím světě, kde není jednoduché sledovat neustále se měnící legislativní prostředí či vývoj nových znalostí a poznatků v jednotlivých oborech. Jak tedy zajistit, aby publikace byly aktuální půl roku nebo i pět let po datu svého vydání? Jak zajistit, abyste se mohli, jako naši zákazníci, spolehnout na údaje, pokyny či návody, které naše publikace přinášejí? K tomu slouží nepřetržitý aktualizační servis, který je Vám k dispozici.

Proč a jak to děláme?

Aktuálnost publikací je naším nejvyšším cílem. Neustále reagovat na změny legislativního prostředí, na nové výklady a poznatky je časově náročná činnost, která vyžaduje úzkou spolupráci s experty v daném oboru. Vy se ovšem nemusíte o nic starat, protože o jednotlivé produkty a jejich témata pečují týmy odborných autorů, kteří pro Vás nepřetržitě monitorují veškeré podstatné novinky a změny, které potřebujete znát pro svoji práci.

Co když se nechci zavazovat k předplatnému aktualizací?

Nemusíte. Na rozdíl od konkurence Vás k žádnému celoročnímu předplatnému nezavazujeme. Pokud se rozhodnete aktualizační servis ukončit, můžete tak učinit kdykoli a my budeme Vaše rozhodnutí respektovat. Ukončením aktualizačního servisu však na sebe přebíráte riziko, že v případě dalšího používání naší publikace se při své práci budete nadále řídit neaktuálními, zastaralými či v horším případě neplatnými předpisy či postupy, což může být v řadě případů riskantní.

Jak aktualizační servis funguje?

Pravidelně Vám budeme zasílat zpoplatněný aktualizační balíček, který obsahuje nové kapitoly a/nebo přepracované, tedy aktualizované kapitoly, které jsme přizpůsobili vývoji v dané oblasti. Součástí aktualizačního balíčku je i nově doplněný CD-ROM/USB flashdisk/obsah speciální webové stránky o nové dokumenty, legislativu či formuláře (podle typu publikace – zda je její přílohou CD-ROM/USB flashdisk/speciální webová stránka). Vy si pouze přidáte nebo vyměníte aktualizované strany ve své publikaci podle přiložených jednoduchých instrukcí a využijete nové dokumenty na CD-ROM/USB flashdisku/speciální webové stránce (podle typu publikace). Tím získáte snadný a pohodlný přístup opět k čerstvým informacím.

Jaký to pro mě bude mít význam?

Využíváním zpoplatněného aktualizačního servisu velmi rychle zjistíte, že se Vaše publikace stala neocenitelným zdrojem spolehlivých poznatků, instrukcí či doporučení prověřených praxí, dále příkladů a vzorů dokumentů určených k okamžitému použití. Naši zákazníci považují aktualizační servis za nanejvýš užitečný. Oceňují zejména jednoduchost a účelnost získávání informací o legislativních změnách a praktických novinkách z odborné praxe včetně názorných příkladů. Snadné vkládání aktualizačních balíčků do stávajících kapitol publikace zároveň umožňuje mít vše podstatné na jednom místě bez nutnosti pořizovat si stále nové knihy, které díky pevné vazbě rychle obsahově zastarávají.

Kdy aktualizace obdržím?

Aktualizace jsou zpravidla zasílány čtvrtletně. Dojde-li ovšem k legislativním či jiným změnám, které významně ovlivňují aktuálnost Vaší publikace, přizpůsobíme pružně harmonogram aktualizací tak, abyste nejnovější informace obdrželi včas, mohli se na změny připravit a zavést daná opatření do praxe.