Důležité změny v datovkách od 1. 1. 2022

26. 11. 2021

Úkony spojené s doručováním zpráv prostřednictvím datových schránek čeká v rozmezí následujících dvou let sprška novel. Ke zcela zásadním změnám však dojde hned 1. 1. 2022, kdy bude automaticky povoleno doručování soukromých datových zpráv od fyzických osob, podnikatelů a právnických osob. Přičemž pouze nepodnikající fyzické osoby mohou požádat o vypnutí doručování těchto zpráv, zbylé dvě skupiny tuto možnost nemají.

Zároveň se od 1. 1. 2022 rozšiřuje fikce doručení také na soukromé datové zprávy. Ta nastává, pokud se oprávněná fyzická osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů ode dne doručení zprávy. Od 1. 1. 2023 se datové schránky zřídí automaticky nejen všem podnikajícím fyzickým osobám, ale také fyzickým osobám zapsaným v základním registru obyvatel (například se zřízením bankovní identity). Nepodnikající fyzické osoby si však mohou požádat o znepřístupnění své datové schránky.

Mějte všechny změny týkající se archivnictví, spisové služby i práce s datovými schránkami v malíčku díky naší publikaci Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru v příkladech, otázkách a odpovědích.

.