Největší chyby škol v GDPR na začátku školního roku

7. 10. 2021

Začátek školního roku spolu s sebou přináší také vyhotovení a kontroly celé řady dokumentů. Jednou z oblastí, které by ředitelé školských zařízení měli věnovat pozornost, je i oblast ochrany osobních údajů. Jedná se mimo jiné i o kontrolu souhlasů, které škola získává pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely.

Ještě před dvěma roky byl souhlas požadován pro širokou škálu oblastí. Jednalo se například o souhlas se zveřejněním výsledků soutěží, souhlas s předáním údajů žáků poskytovateli služeb – ubytovateli, v některých školách získávali souhlas i k vyvěšení výkresů na nástěnku.

Praxe však postupně většinu těchto souhlasů eliminovala, byl pro ně nalezen jiný zákonný titul podle čl. 6 Obecného nařízení (GDPR). Na druhou stranu však zůstává celá řada jiných kroků a dokumentů, které je po zavedení GDPR třeba vypracovávat. 

Obecně lze říci, že u nově přijatých dětí je nezbytné:

  • informovat zákonné zástupce, že škola bude pořizovat reportážní fotografie, případně videozáznamy z akcí,
  • získat od zákonných zástupců svolení podle občanského zákoníku pro uvádění osobních údajů třeba u výrobků či výsledků na sociálních sítích.

I když od roku 2018 uběhlo spoustu času, ÚOOÚ stále častěji kontroluje školy a nachází závažné chyby. Proto doporučujeme školení se skvělým Radomírem Pivodou, známým pověřencem pro školy!