Novinky v nemocenském pojištění a otcovské od 1. 1. 2021

22. 9. 2021

K 1. 1. 2022 vstoupí v účinnost zákon č. 330/2021 Sb., který novelizuje zákon o nemocenském pojištění a zasahuje i do zákoníku práce (dále jen „novela“). Změny se dotknou pravidel poskytování ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče. Novela bude mít vliv nejen na dávky poskytované z nemocenského pojištění, nýbrž i na právo zaměstnanců na pracovní volno při překážkách v práci.

V současné době může vzniknout právo na pracovní volno (a současně nárok na ošetřovné) zaměstnanci, který ošetřuje své dítě mladší deseti let nebo o něj pečuje, i když s ním nežije v jedné domácnosti. Novela ovšem tuto výjimku výrazně rozšíří. Nově se podmínka stejné domácnosti neuplatní například ani v případě péče o sourozence nebo ošetřování rodičů manžela či manželky a rodičů registrovaného partnera či registrované partnerky.

Další podstatná změna se bude týkat doby, během níž lze pobírat dávku otcovské poporodní péče. Podle současné úpravy činí podpůrčí doba pro otcovskou jeden týden (sedm kalendářních dnů). Novela ovšem tuto dobu prodlužuje na dva týdny.

Jaké další změny postihnou zaměstnávání? Na vše se zvládnete připravit díky konferenci 10 největších legislativních strašáků pro personalisty v roce 2022.