Třídní učitelé dostanou od 1. 9. 2021 přidáno

20. 8. 2021

Od 1. září 2021 nabývá účinnosti novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ředitelé tak mohou své třídní učitele ohodnotit částkou 1 500 až 3 000 korun měsíčně. Do této doby dostávali zpravidla 500 až 1 300 korun.

K navýšení třídnického příplatku dochází především proto, že je práce třídního učitele spojena s čím dál vyšší mírou náročnosti. Ať už se jedná o komunikaci se zákonnými zástupci, vyšším podílem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo řešení administrativních záležitostí. Novela tak vyčleňuje práci třídního učitele do samostatné kategorie prací se zvláštní mírou neuropsychické zátěže.
Kritéria pro určení výše příplatku se nemění. Dále je třeba brát v potaz počet žáků ve třídě, počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, počet žáků sociálně znevýhodněných i náročnost a frekvenci třídnických hodin. Doporučuje se, aby kritéria pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí byla závazně a transparentně stanovena vnitřním předpisem ředitele školy.