David Říčný

David Říčný pracuje jako člen analytického týmu veřejných zakázek a koncesí ve společnosti Hirst, a.s., která se zaměřuje na poradenskou a konzultační činnost pro oblast veřejných zakázek.

Od května 2008 do konce roku 2013 působil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže nejprve jako referent, poté jako ředitel odboru veřejných zakázek. Předtím pracoval jako referent na legislativním odboru Ministerstva vnitra ČR, kde se kromě jiného věnoval přednáškové činnosti související s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále působil na oddělení pojišťovnictví odboru Finanční trhy Ministerstva financí ČR. Má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách a správním řízením a se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se konkrétních otázek práva veřejných zakázek.

Další autoři

Radomil Bábek

Radomír Bábek působí jako poradce, kouč a krizový manažer.Je spoluzakladatelem a předsedou Asociace podnikatelů a manažerů, jež cílí na hájení dobrého jména podnikatelů a na jejich obhajobu před státem. Profesně se zajímá o psychologii, krizový management a vše, co souvisí se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje také na konferencích a externě přednáší na vysoké škole. Dále se věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování a koučování startupů.

Ing. František Šalanda

František Šalanda vystudoval Fakultu řízení VŠE v Praze, obor vědeckotechnické informace.Po pěti letech práce v Evropském informačním středisku Karlovy univerzity ve funkci informačního specialisty se stal vedoucím oddělení databází a on-line služeb. Zde se podílel na několika projektech UNESCO v oblasti informatiky. Po roku 1989 pracoval na Britském velvyslanectví v Praze pro vládní Know-how fond, jehož cílem byla podpora rozvoje prioritních oblastí pro rychlý rozvoj tržní ekonomiky. Kromě toho zde působil i jako poradce pro informační technologie. Od roku 1995 byl ředitelem marketingu ve společnosti Albertina data, s.r.o. a byl zodpovědný za péči o nejvýznamnější klienty společnosti, obchodní partnery a smluvní dodavatele dat.

Ing. Tomáš Lank

Tomáš Lank je odborníkem na nakládání a obchod s odpady. Je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR, je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP.

Jan Rambousek

Jiří Nejedlý

Jiří Nejedlý působí jako interní trenér obchodního týmu Office DEPOT, s.r.o.CZ/SK a zároveň jako profesionální kouč a trenér v oblasti profesního rozvoje. Absolvent PřF UK Jiří Nejedlý disponuje 25 lety praxe v obchodních pozicích českých i mezinárodních firem (výpočetní a kancelářská technika, IT služby, drogistické zboží, luxusní psací potřeby, nábytek, kancelářské potřeby, materiál pro výtvarníky a restaurátory, reklamní předměty, outsourcing služeb). Jeho pracovní náplní bylo vedení a motivace obchodního týmu, péče o stávající klienty, získávání nových klientů, uzavírání objednávek, vyjednávání podmínek smluv, vymáhání pohledávek, prezentace služeb. 14 let působí zároveň jako interní trenér obchodních týmů a liniového a středního managementu společnosti Papirius a Office DEPOT s.r.o, v ČR a SR. Jeho pracovní náplní je zaškolování a rozvojový trénink obchodníků a ASM, individuální koučink v terénu a trénink liniového a středního managementu v oblasti vedení lidí a řízení změn.  Má vlastní trenérskou a koučovací praxi (10 let). Ve všech oblastech využívá nejnovější trendy v oblasti vzdělávání a svoje know-how, vycházející z 25 let zkušeností z českých i mezinárodních obchodních společností.

Mgr. Václav Lintner a Jakub Červený