Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

Luděk Nezmar se specializuje na ochranu osobních údajů a zároveň publikuje odborné články a publikace na téma GDPR.

V minulosti řídil několik společností z různých odvětví. Ve všech byl konfrontován se zpracováním velkého množství dat a jejich následným využitím v managementu firem. Problematiku zpracování dat pak poznal jak ze strany uživatele – manažera, tak z pohledu architekta a programátora. V posledních letech se aktivně zabývá zpracováním a ochranou dat, modelací firemních procesů, efektivním využíváním moderních technologií v oblasti ICT a kybernetickou bezpečností.

Další autoři

Mgr. Samuel Mokriš

Samuel je solution konzultant a vývojář, který se ve společnosti SEFIRA významně podílí na rozvoji paperless řešení. Zaměřuje se především na rozvoj business procesů a jejich přizpůsobením na míru zákazníkům.

Ing. Lucie Urbanová

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.Úspěšně zastupuje společnosti při jednání s kontrolními orgány, jakými jsou státní požární dozor, státní úřad inspekce práce či hygienické stanice. Vlastní autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Je autorem populárního softwarového programu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, e-Seminářů a příspěvků do časopisu Statutární zástupce firmy.

Mgr. et Mgr. Radek Hach

Radek Hach působí jako ředitel a výchovný poradce základní a mateřské školy. Četné pedagogické zkušenosti získal jako učitel 1. a 2. stupně základní školy. Šest let vykonával funkci školního inspektora ČŠI se zaměřením na předškolní, základní a speciální školství. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem .

Mgr. Bc. Pavel Urbaczka

Pavel Urbaczka je advokát a spoluzakladatel advokátní kanceláře Blockchain Legal, která se jako jedna z prvních v ČR věnuje propojení práva a moderních technologií včetně kryptoměn. Poskytuje poradenství investorům a firmám přijímajícím platby v digitálních měnách. Ve své praxi se věnuje projektům, které rozšiřují povědomí o kryptoměnách a dokazují jejich budoucí společenský význam. Dříve pracoval řadu let v jedné z pražských advokátních kanceláří.

Mgr. Barbora Suchá

Barbora Suchá spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal.Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působila v advokátní kanceláři PRK Partners a poté v Randl Partners.