Ing. Jiří Mazáček

Jiří Mazáčekabsolvoval magisterské studium obor Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Následně v letech 2009–2011 studoval na stejné škole i nově vzniklý obor Inteligentní budovy.

Od roku 2010 působí ve společnosti PORSENNA o.p.s., kde se zabývá poradenstvím v oblasti výstavby a rekonstrukcí budov v pasivním standardu, energetickým hodnocením budov, zpracováním PENB, energetických auditů a zavádění energetického managementu do měst a obcí.

Další autoři

Mgr. Milan Mahovský

Milan Mahovský od roku 1999 pracuje v oblasti recruitmentu. Maturita z programování a matematika na VŠ jej předurčila k porozumění IT profesionálům. Kariéru začal v Synergie Recruitment jako Recruitment Consultant pro IT segment. Poté řídil Recruitment v Eurotelu (nyní O2) a následně i personální oddělení včetně HRIS a C&B.Po korporátní kariéře s kolegy založil DRILL B.S. a po 6 letech také mBlue. Obě firmy dosáhly velikosti cca 40 lidí a nábor IT vždy patřil mezi klíčové segmenty Recruitment a Executive search služeb.

Ing. Milan Bortel

Ing. Milan Bortel je zkušený odborník v oblasti Microsoft Office a posledních 16 let se živí jako lektor a konzultant.Milan Bortel své první školení vedl již v roce 2004. Jeho zaměření je Microsoft Office, Microsoft Project nebo MS SharePoint Server.

Ing. David Borovský

David Borovský je absolventem oboru Technika životního prostředí na Strojní fakultě ČVUT v Praze.Od roku 2011 je zapsán do Seznamu energetických specialistů. Jeho klíčovou kvalifikací jsou alternativní zdroje energie a energetická náročnost budov. Působí na pozici Konzultant – Energetický specialista ve společnosti AF-Consult Czech Republic s r.o., kde se zabývá problematikou úspor energie, energetické náročnosti budov a soustav zásobování teplem. Podílel se na zpracování řady energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a územních energetických koncepcí.

Mgr. Miloslav Kvapil

Miloslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny.Vedle své lektorské a auditorské činnosti je také ředitelem společnosti DYNATECH s.r.o., která se se zabývá nejen službami interního auditu, ale také vyvíjí vlastní softwarové nástroje pro elektronizaci procesů spojených s finančním řízením a kontrolou veřejnoprávních korporací a jejich organizací.

Ivo Drábek

Vedoucí oddělení energetických služeb a Key Account Manager ve společnosti BUILDSYS, a.s.

Jan Talášek

Jan Talášek je manažerem CAFM a odborným konzultantem se specializací na softwarovou podporu facility managementu a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat.Dále se zaměřuje na metodickou podporu značení a kódování a na integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS. Je členem profesního sdružení facility manažerů IFMA CZ a působil také jako člen jejího představenstva. Je držitelem certifikátu facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném na Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně. Přednáší na řadě vysokých škol problematiku SW podpory facility managementu. Pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači několika akreditovaných kurzů v ČR.