Ing. Miroslav Kalous

Miroslav Kalous je náměstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spoluautor návrhu novely koncesního zákona.

Zaměřuje se na právní a praktické otázky PPP projektů a koncesních smluv.

Další autoři

doc. Ing. Dana Dvořáková, , Ph.D.

Je zaměstnána na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, v současné době působí rovněž ve funkci proděkanky pro pedagogiku na Fakultě financí a účetnictví.Doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. je zaměstnána na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, v současné době působí rovněž ve funkci proděkanky pro pedagogiku na Fakultě financí a účetnictví. Je absolventkou oboru Ekonomické informace a kontrola VŠE v Praze. V roce 2005 obhájila disertační práci v oboru finance a účetnictví a v roce 2008 habilitovala v oboru Účetnictví a finanční řízení. Od roku 2004 je členkou Evropské asociace účetních (EAA). V roce 2004 získala certifikát školitele Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Je autorkou knih s odbornou účetní tematikou (například Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 5. vyd., 2017), vysokoškolských učebních textů a řady příspěvků v odborných časopisech. Zabývá se přednáškovou činností pro veřejnost, zejména v rámci postgraduálních kurzů.

Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Zbyněk Loebl je odborníkem na právo internetu, konvergentních služeb, elektronických komunikací, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů, bezpečnosti a duševního vlastnictví.Je jedním ze zakladatelů společnosti Youstice, která se specializuje na online řešení sporů. K V roce 2016 se připojil k advokátní kanceláři PRK Partners. Jako jediný právník ze střední Evropy působil od počátku v IT Law Europe, volném sdružení právníků, specializujících se na právo moderních technologií. Několik let rovněž působil jako český představitel v International Technology Law Association. Podílel se rovněž na řadě mezinárodních projektů v oblasti přeshraničních online řešení sporů.

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Bc. Jan Bláha

Specialista na dopravní logistiku s více jak 20letou praxí. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti leteckých, námořních a pozemních přeprav a v posledních letech velmi rychle rostoucích intermodálních přeprav. Aktuálně pracuje v česko-japonské logistické společnosti na pozici ředitele divize přeprav.

JUDr. Jaroslav Škubal

Jaroslav Škubal je advokátem České advokátní komory. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners. V rámci své advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance, nakládání s osobními údaji zaměstnanců a dalšími. Jaroslav Škubal je doporučován a uznáván jako odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti publikací Chambers European Guide.

Ing. Marie Hajšmanová

je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES. Je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni a asistentky daňového poradce a auditora.