Ing. Olga Vaňková

Ing. Olga Vaňková působí ve Státním úřadu inspekce práce, OIP hl. m. Prahy. Věnuje se především povinnostem provozovatelů (vlastníků, uživatelů) plynových zařízení.

Další autoři

Pavel Vraný

Pavel Vraný je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Specializuje se na oblast korporátního práva, fúzí a akvizic a prodejů společností, na bankovnictví, finance a kapitálové trhy a dále také na různé komplexní projekty v oblasti nemovitostí a stavebního práva. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dále specializuje na poskytování komplexních právních služeb pro privátní klientelu.

Mgr. Lukáš Hnilička

Mgr. Lukáš Hnilička je advokát, který se specializuje na oblast komunálního práva, tedy na poskytování právních služeb obcím. S tím se nerozlučně pojí téměř každodenní práce se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Advokacii vykonává jako společník advokátní kanceláře - SHIELDS advokátní kancelář, s.r.o.Lukáš si po škole vybral cestu advokacie a zkušenosti z praxe získával postupně ve dvou advokátních kancelářích. Tam mu byli svěřeni mj. klienti z řad obcí, díky čemuž intenzivně nahlédl do problematiky této oblasti. Oblíbil si ji natolik, že se na ni zaměřuje i nyní jako advokát. Lukáš tak měl možnost vést zajímavé projekty, bránit práva obcí v různých řízeních před soudy, zajišťovat uzavírání velkých stavebních veřejnoprávních smluv či vystupovat na zastupitelstvech svých klientů.

Mgr. Martin Ráž, M.Jur.

Martin Ráž je advokátem AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. a specializuje se na problematiku nemovitostí, stavebnictví a smluv o dílo. exportu a mezinárodní právo soukromé (přeshraniční obchody a investice) a komplexní soudní a správní řízení, šířeji pak na problematiku veřejného sektoru, regulace a obchodních smluv jakéhokoliv typu.Zároveň se ve své praxi věnuje exportu a mezinárodnímu právu soukromému (přeshraniční obchody a investice). V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje především na problematiku vnitřního trhu EU, zadávání veřejných zakázek, právo veřejné podpory a právo ochrany životního prostředí.

Mgr. Michaela Fuchsová

Michaela Fuchsová je společníkem advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol.a v advokacii působí od roku 1993. Ve své praxi se zaměřuje zejména na smluvní právo, a to nejen na poradenství při vyjednávání, přípravě a sepisu smluv, ale řeší i praktické problémy spojené s vlastním plněním. Je zároveň mediátorkou sporů z obchodních vztahů. Je místopředsedkyní výboru Francouzsko-české obchodní komory. 

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.  Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Ing. Tomáš Sklenář

Spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Působil jako ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.V současné době je poradcem ministryně pro místní rozvoj, je zkušebním komisařem pro udělování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, je členem předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, členem Společnosti pro stavební právo a přednáší na třech VŠ. Jako lektor působí 26 let. Od druhé poloviny 90. let je spoluautorem řady komentářů stavebního zákona a odborných článků.