Ing. Ondřej Salák CISM

Ondřej Salák v současnosti pracuje jako konzultant bezpečnosti informací ve společnosti NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.

Ondřej Salák v současnosti pracuje jako konzultant bezpečnosti informací ve společnosti NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.

V uplynulých dvanácti letech se podílel na projektech implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti, návrhu a dodávky informačních systémů a hardware pro datová centra, migrace dat mezi datovými sklady, zavádění ISMS spolu se zaváděním opatření v oblastech managementu bezpečnosti informací, řízení fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí a projektech zabývajících se vysokou dostupností.

V posledních dvou letech projektově řídil zavádění ISMS a implementaci bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech. V posledních šesti letech se podílí na projektech zavádění a úpravy systémů řízení bezpečnosti v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazující vyhláškou NBÚ.

Další autoři

Ing. Martina Jiříková

Lektorka se může pochlubit 18letou praxí v celní správě, a to od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě po pozici zástupkyně ředitele a současně ředitelky odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.Přednáší pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP a žilinskou IPA SLOVAKIA, učí také na VOŠ AHOL a VOŠ SOKRATES v Ostravě mezinárodní obchod, kontraktační dovednosti, právní logiku a hospodářské výpočty a finanční právo. V roce 2013 založila vlastní vzdělávací agenturu IDEA.

Ing. Filip Štroch

Ing. Filip Štroch je profesionál v oblasti digitální a marketingové strategie firem. Má silné průmyslové zázemí a více než 8 let zkušeností v mezinárodním marketingu.Pracoval na digitální strategii firem jako je Atlas Copco, Rocketbook nebo TonerPartner. V poslední letech pracoval na 30ce digitálních projektů firem z oblasti B2B i B2C a vyučoval marketing a management na Slezské univerzitě v Opavě, kde vede i svůj výzkum zaměřený na B2B marketing. Jeho specializací je marketingová automatizace, e-mail a messenger marketing.

PhDr. Alena Nekovářová

Alena Nekovářová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.V roce 1998 založila soukromou jazykovou školu ASSET v Českých Budějovicích, kde působí jako ředitelka a lektorka jazykových kurzů němčiny a češtiny pro cizince. Dále se zabývá překladatelskou a tlumočnickou činností. Je autorkou a spoluautorkou řady jazykových učebnic němčiny a češtiny pro cizince, z nichž učebnice Čeština pro život získala 2. místo v soutěži Nejkrásnější kniha ČR 2006. Vytvořila a spravuje webové stránky www.nj.cz a www.czechforlife.cz. Podílí se na mezinárodních vzdělávacích projektech podporovaných EU. Je členkou Jihočeské hospodářské komory a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Ing. Jaroslava Hanková

Jaroslava Hanková působí jako daňový poradce již 8 let.Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Finance. Je odbornicí v oblasti daní z příjmu právnických osobo, fyzických osob a daně z přidané hodnoty.

Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.

Mgr. Bc. Oldřich Kozumplík

Mgr.Oldřich Kozumplík je advokátem specializujícím se na smluvní právo a je spoluautorem prvního e-learningového kurzu v ČR o smlouvách.