Jakub Zakouřil

Jakub začal studium na Vysoké škole s oborem Bankovnictví a pojišťovnictví. Na magisterském studiu se však začal věnovat daním, u kterých zůstal do dnes. Od roku 2021 pracuje v PKF APOGEU jako Senior Tax Consultant a věnuje se dani z příjmu u právnických osob.

Další autoři

JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.

Ing. Petr Budiš, Ph.D.

Petr Budiš je generálním ředitelem společnosti První certifikační autorita, a.s., která je v současnosti největším poskytovatelem komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v ČR.Je autorem knihy "Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi" a spoluautorem publikace "Elektronické komunikace".

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Zakladatel české pobočky IFMA, v současnosti působí jako nezávislý konzultant u společnosti Hein Consulting. Vykonává poradenskou činnost v oblastech reorganizace FM podpory (včetně interních služeb), přípravy výběrových řízení na FM poskytovatele, auditů řízení FM a správy majetku, přípravy a řízení relokace podniků atd.V roce 1999 organizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, kde v letech 1999 – 2002 a 2012 – 2015 působil na pozici prezidenta. V roce 2015 mu byl udělen doživotní titul Čestný předseda IFMA CZ. Jako zástupce ČR je pověřen řízením příprav a překladu evropské normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), světové normy ISO/TC 267 (ISO 41000 - Facility management) a světové ISO PC 251 (ISO 55000 - Asset management).  

Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní a auditorkou.Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejné správy v oblasti organizace řízení, kontrol a přezkumů, poskytování a přijímaní dotací, účetnictví, daňových povinností, systémů inventarizace majetku a závazků atd. Jako akreditovaná lektorka působí 10 let.

Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti e-commerce, marketingu a ochranu osobních údajů. Často a ráda předává své know-how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Hledá cesty, kudy jít, ne důvody, proč se zastavit.

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování.Zabývá se zákony související s provozem obcí, hojně se orientuje i v územním plánování. Poskytuje také poradenství a právní zastupování obcím a městům, když řeší např. problémy s kapacitou kanalizace a vodovodu, chybějícími místy ve školce a škole, s veřejnými prostranstvími nebo s zelenou a modrou infrastrukturou.