JUDr. Lenka Příkazská

JUDr. Lenka Příkazská je jedním ze tří společníků advokátní kanceláře HSP & Partners.

Lenka Příkazská řídí pracovní tým, který se věnuje zejména právu duševního a průmyslového vlastnictví, veřejných zakázek a problematice nemovitostí. Zabývá se litigacemi zvláště při vymáhání nároků souvisejících s porušením práva duševního vlastnictví, se zaměřením na ochranu průmyslových práv. V rámci veřejného práva zastupuje klienty kanceláře zejména v oblasti veřejných zakázek, včetně zastupování klientů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. S oblastí veřejných zakázek úzce souvisí také další oblast, které se JUDr. Příkazská věnuje, a sice oblast hospodářské soutěže, včetně práva nekalosoutěžního. Další oblastí, které se věnuje, je pracovní právo, zejména právní zastoupení klientů před soudy v pracovně-právních sporech. Je zapsána jako advokátka také ve Slovenské advokátní komoře. Věnuje se také publikační a školící činnosti. V loňském roce zabodovala v prestižním žebříčku měsíčníku Právní rádce, který ji zařadil do seznamu významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým vlivem na obor a své okolí.

Další autoři

Mgr. Eva Ruhswurmová

Advokátka od roku 2008, absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2004), má více než 10 let praxe. Pracovala nejprve v letech 2007 až 2014 v advokátní kanceláři DLA Piper v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů, AML, práva společností a práva duševního vlastnictví.V současné době pracuje v advokátní kanceláři CHSH Kališ & Partners, v níž se jako členka compliance týmu věnuje oblastem AML, ochrany osobních údajů, nastavení komplexních compliance programů uvnitř společností, bankovnictví. Specializace: ochrana osobních údajů, AML, platební styk, corporate governance.

JUDr. Tomáš Doležal

Tomáš Doležal od roku 2008 působí v advokacii. Poskytuje právní služby zejména v oblastech veřejného práva a nemovitostí. V současné době má svojí advokátní kancelář v Opavě. Zvláštní specializaci zapsanou u České advokátní komory má na obory stavebního práva, správního práva, přestupkového práva, občanského práva a dopravních trestných činů.

Ing. Tomáš Pacovský

Ing. Miroslav Kalous

Miroslav Kalous je náměstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spoluautor návrhu novely koncesního zákona.Zaměřuje se na právní a praktické otázky PPP projektů a koncesních smluv.

Mgr. Jana Štybnarová

Mgr. Jana Štybnarová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté pracovala jako učitelka na základní škole. Později nastoupila na MŠMT, kde řešila problematiku evaluace, a to i v rámci projektů OPVK Kvalita I a Kvalita II. Podílela se na vedení projektu Cesta ke kvalitě, který se zabýval tematikou autoevaluace škol. Zároveň působila jako poradkyně autoevaluace. Absolvovala vzdělávání systemické supervize a koučování. Od roku 2017 je pedagogickou konzultantkou v 8. ZŠ Most a v současnosti také působí jako lektorka školských témat. Specializuje se na aktivní metody učení.

Mgr. Martina Marková

Martina Marková řadu let působila jako novinářka, učitelka a právnička na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době pracuje na legislativním odboru Ministerstva vnitra. Přednáší ředitelům a učitelům škol a školských zařízení pracovněprávní problematiku v oblasti školství.