JUDr. Veronika Křížová, LL.M.

Veronika Křížová je advokátkou v advokátní kanceláři Kříž a partneři s.r.o.

Po dokončení vysokoškolského studia pracovala v Evropském parlamentu v Bruselu. Úspěšně absolvovala studijní program s titulem LL.M. UC Berkeley v USA. Získala také BCLT Law & Technology Certificate tamtéž. Na univerzitu se vrátila o rok později jako výměnný vědecký pracovník, kdy se při svém výzkumu zaměřila na ochranu osobních údajů, soukromí a osobnosti obecně v kyberprostoru. Během této stáže se poprvé seznámila s v té době novým projektem EC na přepracování a sjednocení ochrany soukromí v EU, ze kterého se později vyvinulo Nařízení GDPR. Touto problematikou se tedy zabývá již od samého počátku. Později získala titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se ve své rigorózní práci zabývala otázkami ochrany osobnosti nezletilých v kyberprostoru a dále právě návrhem Komise pro sjednocení ochrany osobních údajů. Ve své praxi se věnuje právu občanskému, specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo autorské, ochranu osobnosti a osobních údajů. Je členkou specializovaného týmu kanceláře, poskytujícího klientům služby související s GDPR. Je členkou Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí (IAPP – The International Association of Privacy Professionals).

Další autoři

Mgr. Petra Keprtová

Petra Keprtová je specialistkou na problematiku marketingového a mediálního výzkumu.V současnosti pracuje jako research manager Rádia Impuls. Prošla manažerskými pozicemi v kreativní (MARK/BBDO) a výzkumné (SC&C) agentuře. Přednáší na Fakultě sociálních věd UK v rámci předmětu Audiovizuální média.

Mgr. Vít Hruška

Mgr. Vít Hruška, advokátní koncipient v advokátní kanceláři macek | legal, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době dokončuje své postgraduální studium, v rámci něhož se věnuje mediaci a arbitrážnímu řízení. V advokátní kanceláři se specializuje mimo jiné na ochranu osobních údajů.

PhDr. Miroslava Schöffelová

Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.

Ing. Renata Novotná

Má více než 10letou praxi v korporátních firmách na manažerských pozicích s vedením lokálních a mezinárodních týmů. Od roku 2015 pracuje s malými firmami jako externí konzultant a pomáhá jim vylepšovat systém práce, postavit skvělý tým a udržet si ho. Tak, aby majitel mohl v klidu odjet na dovolenou s jistotu, že vše šlape i bez něj.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

JUDr. Alena Schillerová byla 1. 1. 2016 jmenována náměstkyní ministra financí pro Daně a cla.JUDr. Alena Schillerová byla 1. 1. 2016 jmenována náměstkyní ministra financí pro Daně a cla. Mezi lety 1991 - 2015 působila ve Finanční správě, například v letech 2014-2015 jako ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství. Vedle toho je spoluautorkou řady publikací zejména s daňovou tematikou. Paní doktorka má také bohaté přednáškové zkušenosti, a to jak pro odbornou veřejnost, tak například i na PF MU.