kpt. Ing. Ondřej Toman

Ondřej Toman se jako expert v Technickém ústavu požární ochrany podílí na šetření příčin vzniku požárů.

Pro potřeby HZS a Policie ČR vyjíždí k závažným požárům po celé republice. Zároveň vypracovává odborné posudky pro civilní soudy a svá stanoviska obhajuje při soudních líčeních. Je interním auditorem v rámci managementu akreditované zkušební laboratoře a zkušebním technikem pro věcné prostředky požární ochrany. Aktivně publikuje a přednáší na mezinárodních konferencích či odborných seminářích.

Další autoři

Josef Lev

Josef Lev nasbíral první zkušenosti jako projektový manažer v nadnárodní společnosti ABB v 90.letech, kde úspěšně vedl celou řadu projektů. V roce 2005 se stal spoluzakladatelem společnosti Bohemia Lions, jejímž cílem bylo pozvednout úroveň řízení českých firem. Navrhl, vytvořil a v praxi také odzkoušel ucelený systém podpory strategického řízení, který má za úkol rychle diagnostikovat problematická místa, efektivně plánovat a především provádět potřebné strategické změny.

Ing. Vladimír Zdražil

Vladimír Zdražil působí jako člen metodické rady Svazu účetních a je uznávaným specialistou na přeshraniční obchod.

Jan Vozňák

JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Michaela Koblasová absolvovala Právnickou fakultu UK, dále též maîtrise a D.E.A na Université Paris I Panthéon – Sorbonne.V současnosti je advokátkou advokátní kanceláře Weinhold Legal, v minulosti působila mimo jiné na sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC International Court of Arbitration). Ve své právní praxi se zaměřuje na obchodní a občanské právo, rozhodčí řízení a soudní spory. Zkušenost má rovněž s implementací nového českého soukromého práva na smluvní dokumentaci českých i zahraničních subjektů včetně tvorby a úpravy obchodních podmínek.

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Zakladatel české pobočky IFMA, v současnosti působí jako nezávislý konzultant u společnosti Hein Consulting. Vykonává poradenskou činnost v oblastech reorganizace FM podpory (včetně interních služeb), přípravy výběrových řízení na FM poskytovatele, auditů řízení FM a správy majetku, přípravy a řízení relokace podniků atd.V roce 1999 organizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, kde v letech 1999 – 2002 a 2012 – 2015 působil na pozici prezidenta. V roce 2015 mu byl udělen doživotní titul Čestný předseda IFMA CZ. Jako zástupce ČR je pověřen řízením příprav a překladu evropské normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), světové normy ISO/TC 267 (ISO 41000 - Facility management) a světové ISO PC 251 (ISO 55000 - Asset management).  

Mgr. Kristýna Schneiderová

Kristýna Schneiderová pracuje v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN a specializuje se na právo nemovitostí a s ním spojený přesah do veřejné správy v podobě realizace stavebních záměrů včetně vlivů na životní prostředí. Podílí se i na projektech fúzí a akvizic a přípravě obchodních smluv. Kromě práv absolvovala na Masarykově univerzitě i politologii, díky čemuž strávila několik semestrů na ambasádách a v OSN v New Yorku. Studovala také v italské Bologni a na Sciences Po Bordeaux. Do advokacie vkročila již při studiu praxí v mezinárodní kanceláři. Řeší i přeshraniční aspekty vašeho právního problému a nemá problém komunikovat s klientem ve španělštině, italštině nebo francouzštině.