Mgr. Adam Novák, Ph.D.

Adam Novák je samostatným advokátem, který se ve své advokátní praxi zaměřuje především na právo životního prostředí, svobodný přístup k informacím a stavební právo. V těchto oblastech také pravidelně publikuje. Adam Novák rovněž působí v rámci Ústavu státu a práva AV ČR a díky své dřívější činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností.

Adam Novák je samostatným advokátem, který se ve své advokátní praxi zaměřuje především na právo životního prostředí, svobodný přístup k informacím a stavební právo. V těchto oblastech také pravidelně publikuje. Adam Novák rovněž působí v rámci Ústavu státu a práva AV ČR a díky své dřívější činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností.

Další autoři

Mgr. Eva Čadová

Eva Čadová pracuje jako speciální pedagožka ve speciálně pedagogickém centru Kociánka v Brně.

Ludvík Turek, M.A.A.

Soukromý obchodník a zakladatel společnosti CzechWealth.Vlastní mezinárodně uznávaný diplom a členství v Australské asociaci technické analýzy. Více než 15 let se živí obchodováním na finančních trzích. Učí burzovní obchodníky v ČR, USA i Austrálii. Má osobní vazby na špičky světového tradingu. Při osobním mentoringu a na seminářích se nebojí obchodovat naživo s vlastními penězi před zraky ostatních.

Ing. Petr Jalůvka

Petr Jalůvka je od roku 2001 společníkem a jednatelem společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.Od roku 2013 působí také jako konzultant v dceřiné společnosti ESCARE. Již v průběhu studia se v rámci stáží ve společnostech FORD AUTOPAL a ŽDB a.s. věnoval optimalizacím procesů a dynamické simulaci. Po ukončení studia nastoupil v ŽDB a.s., kde pracoval na pozici logistik. Po restrukturalizaci  firmy pracoval v letech 2000 až 2001 na stejné pozici v dceřiné společnosti ŽDB TRANS Bohumín.

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška je presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřeného na rozvoj a propagaci dobrých postupů spisové služby a správy dokumentů předevšm v organizacích veřejné správy. Jako zástupce Institutu se podílí na úpravách spisovenské legislativy v pracovní skupině Ministerstva vnitra, je spoluautorem Metodického návodu pro kontrolu eSSL, publikuje a přednáší k tématům spisové služby, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Působní rovněž jako hlavní metodik poradenské společnosti INADVISORS.

JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.

JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. působí v advokacii od roku 1984.JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. působí v advokacii od roku 1984. Je členem zkušební komise České advokátní komory pro občanské právo, rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Vyučuje evropské právo na katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Martin Lukáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodního obchodu se specializací obchodního práva na Vysoké škole ekonomické v Praze.Od roku 1998 pracuje v advokátní kanceláři Weinhold Legal a od roku 2003 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Ve své advokátní praxi se věnuje převážně obchodnímu právu a zastupování v soudních řízeních. V advokátní kanceláři má na starosti oddělení duševního vlastnictví, kde se věnuje poskytování právních služeb souvisejících s právy duševního vlastnictví a jejich vymáháním.