Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Další autoři

Kateřina Horynová

Kateřina Horynová má za sebou více než 15 let zkušeností v oblasti Event Managementu.Kateřina Horynová má za sebou více než 15 let zkušeností v oblasti Event Managementu. Je zakladatelkou a spolumajitelkou agentury Event Arena, která byla založena v roce 2000. Zároveň zastává pozici ředitelky produkce. Její hlavní náplní práce je supervize akcí a projektů, kreativní návrhy řešení eventů a komunikace s klienty. Podílí se na všech významných zakázkách společnosti. Mezi její klienty patří například ČSOB, Telefónica, Partners, Česká spořitelna, Seznam.cz, Novartis a řada dalších. Vystupuje a přednáší na odborných akcích týkajících se Event Managementu od roku 2011.

Ing. Pavel Sehnal

Majitel společnosti Anylopex plus s.r.o. a projektový manažer divizí AG Grant, AG Energy a AG Projekt.Věnuje se přípravě žádostí o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP. Zároveň také administruje výběrová řízení.

Ing. Jakub Kejval

Bc. Štěpán Javorčák

Štěpán Javorčák pracuje ve společnosti ALSENTA s.r.o.Velkou část své předchozí profesní dráhy prožil ve firmě ŠKODA Ostrov, s.r.o., kde zastával pozice vedoucí outsourcingu, konstruktér – projektant a analytik nákupu. Zde se začal věnovat reorganizaci nákupu a své zkušenosti dále rozšiřoval ve společnostech MSA, a.s. a Česká Zbrojovka a.s. V roce 2004-2007 podnikl cestu kolem světa. Po svém návratu se začlenil do společnosti KOMPASS Czech Republic, s.r.o. kde zastával pozici projektového manažera v oblasti outsourcing nákupu a nástroje pro nákup.

Ing. Zdeněk Kuneš

Ivana Nohová

Ivana Nohová je II. viceprezidentskou Profesní komory požární ochrany.Přes 14 let projektovala pozemní stavby a 2 roky pracovala jako investiční technik na velkých průmyslových stavbách. Řídila také stavební prevenci na HZS Královéhradeckého kraje. V současnosti externě vyučuje na ČVUT Praha a vede odborná školení.