Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Další autoři

Ing. Roman Řezáč

Vedoucí inspektor TIČR pobočky v Hradci Králové. Je předním odborníkem na tlaková zařízení a členem představenstva ATZ.

Filip Pelikán

Filip Pelikán pracuje od roku 2002 ve společnosti SICK jako Produktový manažer bezpečnostních systémů.V roce 2003 byl vyškolen na bezpečnostního specialistu a od té doby se zabývá pouze problematikou zabezpečení strojních zařízení, a to jak z pohledu technického, tak i z pohledu legislativního. V současné době je F. Pelikán vedoucím akreditovaného inspekčního orgánu, který se zabývá bezpečnostními inspekcemi strojních zařízení.

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů.Již od dob studií působil v advokacii, nejprve jako právní praktikant, poté jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů, se věnuje prakticky od začátku své profesní praxe v roce 2009. V poslední době se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, závazky a právo ve stavebnictví, včetně problematiky obchodních standardů FIDIC. V rámci své specializace publikuje a věnuje se vzdělávací a přednáškové činnosti. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z části spolufinancovaných z evropských fondů. Ve společnosti se věnuje zejména zadávání veřejných zakázek, vzdělávání a školícím aktivitám.

Ing. Jeanne Bočková, MBA

Jeanne Bočková je ředitelkou  Centra pro talentovanou mládež, z.s.(CTM). CTM nabízí individualizovanou výuku v online kurzech pro talentované a motivované žáky a studenty od 11 do 18 let. Kurzy jsou vedeny v angličtině našim mezinárodním týmem instruktorů či instruktory partnerských univerzit a organizací. CTM dále nabízí přípravu na SAT zkoušku absolvováním testů PSAT, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky Advanced Placement (AP exam).  Ve spolupráci s The College Board organizuje zkoušky Advanced Placement na českých a slovenských gymnáziích. Pro děti a studenty od 5 do 14 let organizuje víkendový program Objevitelské soboty a Letní program CTM. Jeanne Bočková zodpovídá za rozvoj programu zejména v České republice, rozšiřuje povědomost o programu, motivuje další studenty, školy, rodiče a učitele k zapojení do programu CTM. Má dlouholeté manažerské a poradenské zkušenosti se strategickým poradenstvím pro různé typy organizací včetně neziskovek. Věnuje se rozvoji programu a nabídky vzdělávání pro talentované studenty, vytvořila  a organizuje program Objevitelské soboty podle vzoru CTY Ireland pro zvídavé a nadané žáky od 5 do 14 let.

Martin Leskovjan

Působí jako country manažer společnosti Citadelo pro Českou republiku, která se zabývá etickým hackingem a službami IT bezpečnosti.Tématům informační bezpečnosti, kryptotechnologií a kryptoměn se věnuje od roku 2013, přednášel na hackerských kongresech v ČR i v zahraničí o zneužití GSM sítě v praxi a dalších odborných tématech. Zabývá se právními otázkami IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Vystudoval Právnickou fakultu UK. 

Ing. Markéta Szotkowská

Markéta Szotkowská vystudovala Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě se zaměřením na účetnictví a daně, kde získala v roce 2014 inženýrský titul. Již během studií absolvovala řadu stáží na účetních odděleních ve výrobních společnostech. Od roku 2014 krátce působila ve Finanční správě, kdy nastoupila na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. V roce 2015 se začala věnovat transferovým cenám, a to během svého působení u skupiny V4 Group. V současné době působí na pozici tax managera. V rámci své praxe se zaměřuje na komplexní ekonomické poradenství s důrazem na účetnictví a daně, zpracování odborných daňových stanovisek v oblasti přímých i nepřímých daní a mezinárodního zdanění