Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Další autoři

Ing. Pavel Koška

Ing. Pavel Koška se ve firmě Variant plus zabývá více než 10 let kamerovými systémy na pozicích produktového manažera a projektového manažera. Variant plus je specializovaný dovozce a distributor v oblasti bezpečnostních slaboproudých systémů.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Tomáš Lechner působí na katedře práva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Má bohaté zkušenosti z praktického uplatnění informačních technologií v územní samosprávě jako specialista společnosti Triada na implementaci elektronických spisových služeb.

Ing. Josef Marek

Josef Marek vystudoval FEL ČVUT v Praze, následně pak postgraduální studium životního prostředí na Stavební fakultě ČVUT, kurz auditora pro ŽP a další.Dlouhodobě se věnuje poradenství a zajišťování funkcí externích ekologů podniků a při výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti ekologie, BOZP, ADR, systémů řízení a auditů. Je držitelem autorizace EIA. Působí jako odpadový hospodář.

Mgr. Pavlína Hlavenková

Pavlína Hlavenková je specialistkou na ochranu osobních údajů a implementaci GDPR.Působila v pražské pobočce přední německé advokátní kanceláře, kde se podílela zejména na nemovitostních projektech a zabývala se poradenstvím v oblasti práva obchodních korporací a ochrany osobních údajů, především implementací GDPR. V průběhu magisterského studia absolvovala roční studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde se zabývala studiem práva duševního vlastnictví, zejména patentovým právem, autorským právem a ochrannými známkami. Oblasti duševního vlastnictví se věnuje i ve své dosavadní praxi.

Ing. Monika Pidrmanová

Monika Pidrmanová vystudovala Technickou univerzitu v Liberci.Od roku 2001 se věnuje projektovému řízení. Je členem Komory projektových manažerů a má certifikaci IPMA B. V rámci svého prvního projektu ve veřejném sektoru vedla implementaci nemocničního informačního systému, následovaly projekty pro České dráhy a Českou poštu a další organizace. V roce 2010 se zaměřila na integrovaný záchranný systém. V této oblasti působí dodnes. Kromě projektového managementu má i několikaleté zkušenosti s liniovým řízením asi 30 osob, zejména vývojářů, ale i skupiny projektových manažerů.

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

František Kuda je vedoucím katedry městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a předsedou České společnosti městského inženýrství.Jeho hlavní oblastí vědeckého zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov dlouhodobě přednáší. Na tato témata také publikuje a řeší grantové projekty.