Mgr. Jiří Koubek

Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast insolvenčního práva a souvisejících právních odvětví. Má zkušenost s nejrůznějšími typy případů od reorganizací dlužníků až po hromadné zastupování stovek věřitelů v insolvenčním řízení.

Mgr. Jiří Koubek působí jako advokát v advokátní kanceláři ARROWS s.r.o. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast insolvenčního práva a souvisejících právních odvětví. Má zkušenost s nejrůznějšími typy případů od reorganizací dlužníků až po hromadné zastupování stovek věřitelů v insolvenčním řízení. 

Další autoři

Mgr. Petr Bata

Státní úřad inspekce práce

Radka Chudárková

Radka Chudárková je konzultant, lektor, certifikovaný kouč ICF, certifikovaný facilitátor a Points of You© Certified Practitioner.. Již 15 let se věnuje jednotlivcům, týmům a firmám v jejich rozvoji. V tom, aby byli lepší. Ve firmách napříč obory pomáhá řešit strategie, zaměstnavatelskou značku, výrobu, logistiku nebo HR procesy či spolupráci týmů.

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek je zkušený lektor v oblasti investiční výstavby a technický poradce.Také nabízí poradenskou činnost ve stavebnictví.

Mgr. Roman Seidl

Roman Seidl působí od roku 2007 jako obchodní vice-konzul při Generálním konzulátu ČR v Hongkongu.Pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v oblasti podpory podnikání a rozvoje podnikatelského prostředí. Má zkušenosti s vedením českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v Evropě a Asii.

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, později docentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE, vyučuje předměty související zejména s podnikovými financemi (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice, Finanční modelování). Zároveň spolupracuje s dalšími společnostmi v oblasti poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a knih s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová je členka Legislativní komise ČKAIT, dlouholetá praxe z pozice nadřízeného orgánu pro stavební úřady (Krajský úřad Jihomoravského kraje)