Mgr. Jitka Křížková, MBA

Jitka Křížková je školní inspektorka České školní inspekce Plzeňského inspektorátu.

Další autoři

Michaela Antalíková

Michaela Antalíková vystudovala Státní konzervatoř, posléze sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok.Učila na 1. i 2. st. běžné státní základní školy, soukromé ZŠ Klíček, ale také na ZŠ s Montessori programem. V její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním, ať zdravotním, mentálním nebo sociálním. Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Řadu let se věnuje práci s dětmi s postižením a lektoruje semináře pro pedagogy, asistenty pedagoga, rodiče a sociální pracovníky. Také vede prožitkové dílny se školními třídami, kde je začleněno dítě s postižením nebo do třídy má teprve přijít – cílem je dětem a učitelům pomoci nastavit ve třídě základy dobrých vztahů. Zajímá se o praktické využití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka ve škole. Pro Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s. pracuje ve Středisku podpory inkluze jako metodička a lektorka.

Mgr. Denisa Marečková

Denisa Marečková je advokátkou v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a specializuje se více než 8 let na oblast IT veřejných zakázek. V rámci této agendy poskytuje komplexní poradenství zadavatelům i dodavatelům.V rámci své specializace se zaměřuje zejména na přípravu zadávacích podmínek v oblasti IT, smluvní právo, softwarové právo. V rámci této činnosti se také zabývá poradenstvím v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

Ing. David Mejsnar

David Mejsnar je certifikovaný daňový poradce a ve své praxi se soustředí zejména na zdanění právnických osob a transakční poradenství.Je specialistou na svěřenské fondy a přeměny společností.

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek je absolventem obchodní akademie.Do roku 1998 pracoval ve vedoucích pozicích na ČSSZ, kde se zabýval problematikou exekučního řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a nemocenského pojištění. Od roku 1999 pracuje v renomované účetní společnosti, kde se věnuje pracovněprávní problematikou, personalistikou a vedením mzdového účetnictví pro zaměstnavatele a OSVČ. Zdeněk Křížek působí jako dlouholetý lektor personalistiky a mzdového účetnictví pro personální a školící agentury. Kromě této lektorské činnosti publikuje do odborných časopisů. 

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Vlastimil Fidler je ředitelem odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.Je spoluautorem veřejnozakázkové legislativy, včetně zákona o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016. Jako metodik veřejných zakázek se věnuje otázkám výkladu a aplikace zákona a přednáškové činnosti. Patří k našim nejoblíbenějším lektorům.

Ing. František Šalanda

František Šalanda vystudoval Fakultu řízení VŠE v Praze, obor vědeckotechnické informace.Po pěti letech práce v Evropském informačním středisku Karlovy univerzity ve funkci informačního specialisty se stal vedoucím oddělení databází a on-line služeb. Zde se podílel na několika projektech UNESCO v oblasti informatiky. Po roku 1989 pracoval na Britském velvyslanectví v Praze pro vládní Know-how fond, jehož cílem byla podpora rozvoje prioritních oblastí pro rychlý rozvoj tržní ekonomiky. Kromě toho zde působil i jako poradce pro informační technologie. Od roku 1995 byl ředitelem marketingu ve společnosti Albertina data, s.r.o. a byl zodpovědný za péči o nejvýznamnější klienty společnosti, obchodní partnery a smluvní dodavatele dat.