Mgr. Michaela Fuchsová

Michaela Fuchsová je společníkem advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol.

a v advokacii působí od roku 1993. Ve své praxi se zaměřuje zejména na smluvní právo, a to nejen na poradenství při vyjednávání, přípravě a sepisu smluv, ale řeší i praktické problémy spojené s vlastním plněním. Je zároveň mediátorkou sporů z obchodních vztahů. Je místopředsedkyní výboru Francouzsko-české obchodní komory. 

Další autoři

Mgr. Bc. Ivana Lehkoživová, BA

Ivana Lehkoživová působí jako samostatná advokátka. Studovala právo a ekonomiku v ČR i zahraničí.

Ing. Mgr. Jiří Svoboda

Jiří Svoboda je lektorem, koučem, poradcem, VŠ pedagogem a IT odborníkem.Má odborné pedagogické, technické i humanitní vzdělání. Vyučuje na Karlově universitě. Má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním dospělých, především v oblasti informační techniky, mezilidských vztahů a komunikace. Působí ve státní správě i v soukromé sféře. Roku 1998 se stal Microsoft Certified Professional a od roku 2005 působí jako ECDL tester. Od roku 1997 pracuje jako OSVČ v oboru počítače, vzdělávání, mezilidská komunikace.

Mgr. Adam Zbiejczuk

Adam Zbiejczuk patří k předním českým odborníkům v oblasti sociálních médií.Byl zodpovědný za on-line komunikaci mBank první dva roky jejího fungování v ČR, vedl social media týmy v agenturách Ataxo a H1.cz, podílel se na vzniku nástroje pro monitoring sociálních sítí Social Insider, organizuje setkání profesionálů BabelCamp a pravidelné večery BabelTalk. Je spolumajitelem agentury Influencer.cz, přes dva roky se stará o sociální sítě společnosti BMW Česká republika. Učí na KISK FF Masarykovy univerzity v Brně.

Ing. Zdeněk Šenovský

V roce 1987 absolvoval VUT Brno, obor Přístrojová technika.Od roku 1996 se zabývá problematikou posuzování shody strojních zařízení, nejprve jako zaměstnanec ZPS Zlín, od roku 2004 jako OSVČ a od roku 2009 jako autorizovaný inspektor pro strojní zařízení TÜV SÜD Czech.

Ing. Pavel Sehnal

Majitel společnosti Anylopex plus s.r.o. a projektový manažer divizí AG Grant, AG Energy a AG Projekt.Věnuje se přípravě žádostí o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP. Zároveň také administruje výběrová řízení.

Michal Macoun

Pan Michal Macoun, ze společnosti EDGE Consulting, s.r.o., je certifikovaným projektovým manažerem (PRINCE2), s více než dvanáctiletými zkušenostmi s řízením komplexních IT projektů v oblastech zabezpečení dat, optimalizace, virtualizace a cloudových řešení. Vlastní také certifikát DPO Pověřence pro ochranu osobních údajů, dle nového nařízení GDPR.