Mgr. Miluše Vondráková

Vedoucí metodička pro primární a preprimární vzdělávání ve společnosti EDULAB.

Lektorskou a metodickou činností navazuje na svou dlouholetou praxi v předškolním a základním vzdělávání. Je spoluautorkou odborných metodických příruček Školka hrou, odborně zastřešuje a koordinuje činnost metodických center pro předškolní vzdělávání, vystupuje na odborných konferencích a seminářích.

Další autoři

Mgr. Věra Paštiková

Věra Paštiková je daňová poradkyně. V daňovém a účetním poradenství se pohybuje již přes patnáct let a má zkušenosti s poskytováním poradenství českým i zahraničním klientům včetně velkých nadnárodních společností.

PhDr. Jana Kropáčková

Jana Kropáčková je proděkanka PedF UK Praha, členka Asociace předškolní výchovy.

Ing. Veronika Lencová, MBA

Veronika Lencová je profesionální lektorka, koučka a spisovatelka. Vymýšlí a realizuje on-line strategie na LinkedIn a tvoří on-line vzdělávací programy. Vytváří a vyučuje myšlenkové mapy a myšlenkové mapy v businessu.Vystudovala řadu škol: Jihočeskou univerzitu, ESMA, Praha/Barcelona, EPI – Evropský polytechnický institut, IPFM – Institute for Industrial and Financial Management, VŠE v Praze, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci. Dlouholeté profesní zkušenosti získala na pozici finanční ředitelky a konzultantky několika firem.

Ing. Jan Thorovský

Iva Baranová

Mgr. et Ing. Gabriela Culík, Končitíková

Gabriela Culík Končitíková se dlouhodobě věnuje studiu Baťovy soustavy řízení a jejímu využití v praxi.V rámci své lektorské činnosti přednáší jednotlivá témata z Baťovy soustavy řízení. Studuje doktorský studijní program na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci disertační práce vytváří model pro aplikaci personálních zásad vytvářených firmou Baťa a. s. do roku 1945 do současného podnikatelského prostředí. Své studie publikuje, je autorkou několika knih. V současné době pracuje také pro Nadaci Tomáše Bati. Věnuje se sdílení inspirativních myšlenek Tomáše Bati v rámci projektu Inspirace Baťa.