PaedDr. Ivana Dufková

Ivana Dufková se zaměřuje na projekty v oblasti veřejné správy. Od roku 2013 působí v Transparency International Česká republika, podílí se na projektech na Ukrajině, v Srbsku a Egyptě a projektu Evropské komise „Lifting the Lid on Lobbying“. Hovoří anglicky a rusky. Má za sebou 20 let praxe ve státní správě.

Lektorskou činnost v oblasti etiky, korupce a ochrany lidských práv vykonává v České republice i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou učebnic a multimediálních výukových programů (etika, domácí násilí, komunikační dovednosti).

Další autoři

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Nataša Randlová je partnerem advokátní kanceláře Randl Partners, která získala v roce 2016 ocenění Právnická firma roku v kategorii Pracovní právo.Nataša Randlová se specializuje na přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, ukončování pracovních poměrů a další. Časopis Forbes pak zařadil Natašu Randlovou mezi 50 nejvlivnějších českých žen.

Mgr. Petra Bielinová

Advokátka, která se dlouhodobě věnuje správnímu právu, zejména problematice související s širokou agendou územně samosprávných celků, právem na informace a veřejnými zakázkami.

RNDr. Pavel Hajn

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu.Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Věnuje se publikační činnosti v oboru personalistiky a přednáší na VŠ. V současnosti se věnuje projektu edufactory.cz a HRvzory.cz.

JUDr. Ladislav Jouza

Ladislav Jouza absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Dlouhodobě se specializuje na pracovní právo a kolektivní vyjednávání. Několik let působil v pracovněprávním úseku Ministerstva práce a sociálních věcí. Jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce.V současné době je členem komise MPSV k přijímání opatření proti nelegální práci cizinců a pracovní skupiny ministerstva k legislativním opatřením v agenturním zaměstnávání. Má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce, je autorem různých právních rad i metodických článků v právnických i neprávnických časopisech. Za přínos teorii i praxi v oblasti pracovního práva mu byla v roce 2006 udělena bronzová medaile profesora Randy.

Martina Šumavská

Martina Šumavská působí jako advokátka v advokátní kanceláři GT Legal. Specializuje se především na pracovní a cizinecké právo nebo i správní, obchodní a korporátní právo.