RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Odborná lektorka kurzů na ta téma spisové služby, datových schránek a správního řádu. Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách.

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň pravidelně publikuje ve školských časopisech. Má pedagogické, přírodovědné a manažerské vzdělání. Byla lektorkou projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“ a garantem oblasti elektronická spisová služba v rámci pracovní skupiny projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“.

Další autoři

Robert Havránek

Robert Havránek působí jako produktový manažer ve společnosti Microsoft, kde má na starosti aplikační platformu, konkrétně produkty SQL Server a Windows Azure platformu.V předchozích letech působil v Microsoftu v oblasti rozvoje partnerů a partnerských programů a mimo Microsoft na různých pozicích v marketingu a managementu.

Mgr. Marika Kropíková

Marika Kropíková se specializuje na problematiku společného vzdělávání. Má bohaté pedagogické a speciálněpedagogické zkušenosti. Působí také jako soudní znalkyně pro obor školství a kultury se zaměřením na speciální pedagogiku, společné vzdělávání, etopedii, psychopedii a logopedii. Je autorkou celé řady článků v odborných časopisech.Je lektorkou seminářů zaměřených na inkluzivní vzdělávání, rizikové chování dětí a mládeže, práci se třídou, pedagogickou diagnostiku, legislativu... Absolvovala doplňkové vzdělání Hrozby rasismu a extremismu, výchova k aktivnímu občanství a předcházení extremismu zaměřeného pro výuku žáků, studentů a pedagogických pracovníků. Působila jako logoped v Jedličkově ústavu.

Mgr. Pavel Zeman

Pavel Zeman je bývalým ředitelem školského úřadu a vedoucím odboru školství Krajského úřadu České Budějovice, je erudovaným školitelem a lektorem v oblasti řízení a hospodaření škol.

Ing. arch. Ing. Vít Domkář, Ph.D.

Spoluzakladatel a jednatel společnosti Aveton, která díky vlastním unikátním patentům rychle roste a expanduje na nové trhy.Vývojem nových unikátních materiálů se společnost stala špičkou ve svém oboru.

Dominik Vítek

Dominik Vítek působí jako advokát v advokátní kanceláři PEIERSTONE a ve své právní praxi se zaměřuje na poradenství klientům z technologického sektoru, zejména v oblasti práva ICT, IP, ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Je členem Spolku pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Bc. Ivana Lehkoživová, BA

Ivana Lehkoživová působí jako samostatná advokátka. Studovala právo a ekonomiku v ČR i zahraničí.