RNDr. Vladimír Smolka

Vladimír Smolka pracuje jako specialista statistik trhu práce ve firmě TREXIMA spol.

s r. o. Původní vzdělání získané v matematické informatice postupně rozšiřoval a prakticky uplatňoval v oblastech matematické statistiky, trhu práce,  tréninku  a  konzultací managementu. Od roku 1992 se věnuje výdělkové statistice a je jedním z architektů národních strukturálních šetření. Více než 10 let vedl vývoj a provozování Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který monitoruje úroveň výdělků a odpracovanou dobu zaměstnanců v ČR. Při vývoji  metodiky, implementaci a hlavně využívání výdělkových statistik pro ekonomické analýzy spolupracuje s Českým statistickým úřadem, Národohospodařským ústavem AV ČR, Českou národní bankou, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českomoravskou konfederací odborových svazů. 

Další autoři

Mgr. Ivana Karhanová

Ivana Karhanová je česká podnikatelka a bývalá televizní moderátorka, ředitelka PR agentury Margetroid, mediální poradkyně a provozovatelka rodinné restaurace Králík v rádiu.V letech 2008 až 2010 byla moderátorkou televizních pořadů Studio Burza a Investorského magazínu České televize. Od roku 2010 pak editorkou a moderátorkou ekonomického zpravodajství televize Z1. V únoru 2011 založila PR agenturu Margetroid, zaměřenou na klienty z finančního a investičního sektoru. V agentuře se věnuje strategické a krizové PR komunikaci a pro klienty z řad firem, institucí a politiky pořádá mediální tréninky.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Michal Antoš je advokátem v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners s.r.o., ve které již pátým rokem působí. Ve své praxi se zaměřuje se především na právo obchodních korporací, problematiku compliance a závazkové právo. Zejména v oblasti práva obchodních korporací již publikoval řadu odborných článků, pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.

Mgr. David Kříž

David Kříž je absolventem jednooborové psychologie na MUNI. Absolvoval různé kurzy (Rorschachova metoda, Koučovací kurz pro psychology), aktuálně je frekventantem psychoterapeutického výcviku gestalt psychoterapie v institutu Dialog. Zároveň působí jako školní psycholog na základní škole a v ambulanci klinického psychologa PhDr. Adama Suchého. Rád pracuje s předškolními dětmi a adolescenty. Při práci využívá kromě terapeutického dialogu i mindfulness přístup a metody groundingu a relaxace. V ambulanci pracuje aktuálně převážně s populací osob, které prožívají genderovou inkongruenci.

Mgr. Pavlína Seidlerová

Pavlína Seidlerová je lektorkou, mentorkou a bývalou ředitelkou základní školy. Má zkušenosti v roli pedagožky 1. stupně i zástupkyně ředitele na gymnáziu. Spolupracuje s organizací Učitel naživo, JOB a zapojuje se do projektu Eduzměna.

Mgr. Karel Matuška

Karel Matuška absolvoval studium oboru archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.V roce 1996 nastoupil do tehdejšího 3. oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni na pozici archivář – instruktor pro podnikové archivy. Od roku 2004 je vedoucím oddělení předarchivní péče a metodiky třeboňského oblastního archivu. Od roku 1997 se na území Jihočeského kraje pravidelně zabývá lektorskou činností v oblasti spisové služby. Od roku 2007 je externím spolupracovníkem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při výuce spisové služby a archivnictví.

Daniel Joksch

Specialista na bezpečnost a ochranu dat.Aktivně se podílí na vyjednávání a analýze dopadů GDPR. Je členem pracovní skupiny na ochranu dat v rámci SP ČR a členem expertní skupiny při Úřadu vlády. V rámci společnosti IBM je součástí bezpečnostního týmu, který se zabývá jak obchodní, tak konzultační stránkou bezpečnosti.