Tomáš Chadim

Odborník v oblasti energetické efektivity, produktový manažer společnosti ČEZ ESCO a.s. pro oblasti energetického managementu a energetického poradenství

Další autoři

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů.Již od dob studií působil v advokacii, nejprve jako právní praktikant, poté jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů, se věnuje prakticky od začátku své profesní praxe v roce 2009. V poslední době se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, závazky a právo ve stavebnictví, včetně problematiky obchodních standardů FIDIC. V rámci své specializace publikuje a věnuje se vzdělávací a přednáškové činnosti. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z části spolufinancovaných z evropských fondů. Ve společnosti se věnuje zejména zadávání veřejných zakázek, vzdělávání a školícím aktivitám.

Mgr. Rudolf Jakubec

Rudolf Jakubec je ředitelem výchovného ústavu pro děti a mladistvé s nejzávažnějšími poruchami chování v Boleticích.

Mgr. Martin Linhart

RNDr. Jaromír Pohanka

výkonný sekretář ARTAV (Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu)

Ľuboslav Lacko

Ľuboslav Lacko pracuje ve společnosti CSBC spol.Ľuboslav Lacko pracuje ve společnosti CSBC spol. s.r.o., jako systémový architekt. Je specialistou na IT, databázové technologie, bezpečnost a vývoj softwaru. Působí také jako publicista, školitel a konzultant. Je autorem několika IT knih a technologických sborníků. Už popáté získal ocenění Microsoft Most Valuable Professional.

Mgr. Libor Kyncl