Zuzana Tregnerová

Zuzana Tregnerová je součástí teamu EKP Advisory, s.r.o. od roku 2017. Její hlavní specializací je řešení daňových sporů s finančním úřadem ve věci daňových kontrol, zajišťovacích příkazů a odvolacích řízení. Má dlouholeté know-how ve zpracování správních žalob i kasačních stížností. Při řešení této problematiky je v případě potřeby zvyklá úzce spolupracovat s advokátními kancelářemi.Mimo uvedené má zkušenosti z oblasti daně z příjmů právnických osob, spotřební daně, mezinárodního zdanění, DPH, dotační problematiky, nemovitostních daní a likvidace společností.Zuzana Tregnerová je velice zkušenou daňovou poradkyní - členkou KDP ČR je již od roku 2007. Z důvodu své specializace v KDP ČR je členkou sekce správy daní, DPH, mezinárodního zdanění a nemovitostních daní.

Další autoři

Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.

Patrik Veselík

Ing. Michaela Beranová, Ph.D.

Michaela Beranová přednáší na VUT v Brně a Mendelově univerzitě v Brně a současně jako hostující lektor na univerzitách v rámci celé Evropy a v Ruské federaci.Od roku 2007 působí ve společnosti Brno Business Center, spol. s r.o., která se orientuje na komplexní ekonomické poradenství.

Květoslava Novotná

Květoslava Novotná je daňovou poradkyní a zároveň majitelkou účetní firmy. Má mnohaleté zkušenosti jako lektorka účetní a daňové problematiky.

PhDr. Jan Hauser

Jan Hauser patří k předním českým expertům v oblasti dotačních programů Evropské unie a mezinárodní spolupráce.Je majitelem a jednatelem Evropské rozvojové agentury, expertním hodnotitelem Evropské komise a přednášejícím na Univerzitě Karlově v Praze. Aktivně se účastnil přípravy, realizace a hodnocení desítek projektů, financovaných z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu regionálního rozvoje, komunitárních programů EU, z přímých výzev Evropské komise, z tzv. norských a švýcarských fondů a z dalších mezinárodních dotačních programů. Působí jako akreditovaný expert programu URBACT a je certifikovaným expertem a hodnotitelem Evropské komise (TAIEX – technická asistence pro rozšíření EU, program EaSI). Je hodnotitelem projektů pro projekty předkládané do programu Erasmus+ prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.