Akreditované školení na míru: Společné vzdělávání s výukou na míru

Akreditované školení na míru: Společné vzdělávání s výukou na míru

Běžná třída představuje velký kotel různorodých vzdělávacích potřeb. Žáci se SPU, se zdravotními hendikepy, poruchami pozornosti, problémovým chováním... Téměř všichni mají nějaké znevýhodnění! Jaké formy a metody výuky použít, aby sedly každému na míru? Seznamte se s efektivními postupy pod vedením zkušeného lektora.

Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Lze jej hradit prostřednictvím Šablon.

Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. 

V případě dodržení akreditovaného rozsahu 8 vyučovacích hodin lze školení hradit prostřednictvím tzv. Šablon.

Akreditovaný obsah školení na míru

  • Jaký je rozdíl mezi diferenciací a individualizací výuky
  • Jaký je rozdíl mezi inkluzí a integrací
  • Metody aktivního učení a jejich používání v rámci modelu třífázového učení E-U-R (analýza ukázek)
  • Jak efektivně plánovat a řídit skupinové a kooperativní vyučování
  • Jak formulovat funkční cíle
  • Typy projektů a specifické způsoby jejich přípravy a realizace
  • Jak efektivně hodnotit žáky a jejich práci (procesy a produkty) a vést žáky k sebehodnocení
  • Společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám