e-Seminář: Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby

e-Seminář: Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby

Praktické návody a vzory dokumentace pro řešení pracovní úrazů, škod na zdraví a nemocí z povolání podle aktuální legislativy

Termín: 1. 8. 2014
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Noční můrou zaměstnavatelů jsou pracovní úrazy a zdravotní rizika plynoucí z povahy práce jejich zaměstnanců. Zorientujte se v aktuálních zákonných povinnostech při předcházení a řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání prostřednictvím našeho e-Semináře a poučte se z nejčastějších nedostatků a chyb v současné praxi.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

Cílem prakticky pojatého e-Semináře Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby je seznámit vás s právy a povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání na pracovištích a s rozsahem odpovědnosti zaměstnavatele v této oblasti. Získané poznatky vám pomohou správně aplikovat právní předpisy v praxi, minimalizovat rizika vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání a vyhnout se sankcím ze strany státního úřadu inspekce práce.                                                                                

Dozvíte se vše podstatné k aktuální právní úpravě a legislativním požadavkům. Představíme vám rozhodnutí soudů, která mají zásadní vliv pro praktická řešení. Názorně si rozebereme předepsané postupy a návody při evidenci a hlášení pracovních úrazů a nemocí. Seznámíme vás s rozdělením pracovních úrazů, jejich zákonnou definicí a nejčastějšími typy pracovních úrazů, k nimž dochází v praxi.

Poskytneme vám důležité informace o aktuální zákonné úpravě pracovnělékařských služeb a palčivých problémech, s nimiž se potýkáte. Poradíme vám s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Součástí e-Semináře jsou také vzorové dokumenty pro praktické využití.

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby je určen osobám ze soukromého i veřejného sektoru, které zodpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnostním technikům, vedoucím pracovníkům, pracovníkům zodpovědným za lidské zdroje a pedagogickým pracovníkům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Semináře se můžete seznámit zde.  

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci v elektronickém formátu. Záleží pouze na vás, kdy si zaslaný materiál prostudujete. Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu jednoho roku.

1.    LEKCE (1. 8. 2014)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Prevence ohrožení života a zdraví při práci, koordinace BOZP více zaměstnavatelů na jednom pracovišti
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance na úseku BOZP, příklady z praxe a vzory
 • Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Předpisy v oblasti pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
2.    LEKCE (8. 8. 2014)

Druhy a typy pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatele a postup při hlášení pracovních úrazů

 • Pracovní úraz, definice a důsledky, druhy a nejčastější typy pracovních úrazů; zdroje a příčiny vzniku pracovního úrazu
 • Vznik pracovního úrazu, evidence pracovních úrazů, ohlašovací povinnost, oznámení o vzniku, záznam o pracovním úraze
 • Zabezpečení místa vzniku úrazu, vyšetřování, rozsah odpovědnosti, poučení a souhlas poškozeného
 • Pracovní úrazy zaměstnanců při práci z domova a při výkonu práce v zahraničí
 • Vzory evidence a dokumentace
3.    LEKCE (15. 8. 2014)

Pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • Posuzování zdravotní způsobilosti k práci a její důsledky
 • Pracovnělékařská péče a její právní úprava, aplikace v praxi
 • Vstupní, výstupní a mimořádné lékařské prohlídky
 • Povinnosti zaměstnavatele, evidence, hlášení, praktické postupy a rizika, posuzování a uznávání nemocí z povolání 
4.    LEKCE (22. 8. 2014)

Odpovědnost zaměstnavatele a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, rozsah povinností a sankce
 • Právní úprava, lhůty a doby v souvislosti s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Projednávání odškodnění a uzavírání dohod o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, zproštění odpovědnosti zaměstnavatele
 • Rozsah odškodnění, jednotlivé náhrady z titulu odškodnění, (ne)vliv nového občanského zákoníku na odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.