e-Seminář: Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby v roce 2015

e-Seminář: Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby v roce 2015

Zásadní změny účinné od 1. 1. 2015 se vzorovou dokumentací a připravované novinky v řešení pracovních úrazů

Termín: 20. 2. 2015
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Od 1. 1. 2015 platí nové podmínky pro evidenci a hlášení pracovních úrazů. Účinný je také novelizovaný seznam nemocí z povolání. Náš e-Seminář vám pomůže zorientovat se ve všech aktuálních změnách v oblasti pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb a s předstihem vás připraví na další novinky plánované pro tento rok. Nabídneme vám aktuální vzory formulářů. Pomocí praktických příkladů a judikátů vás upozorníme na nejčastější pochybení zaměstnavatelů v dosavadní praxi. Vše si budete moci prostudovat v pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

Již od začátku ledna musejí zaměstnavatelé postupovat podle nových pravidel pro evidenci a hlášení pracovních úrazů. Potřebujete si v celé problematice pracovních úrazů, nemocí z povolání a pracovnělékařských služeb udělat znovu jasno? Pak je právě vám určen náš e-Seminář, který ve čtyřech lekcích představí nejen aktuální novinky, ale také přehled připravovaných změn, k jejichž účinnosti dojde v nejbližší budoucnosti.

Cílem e-semináře Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby v roce 2015 je seznámit vás s aktuálními právy a povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměříme se zejména na předcházení a řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání, hlavní postupy při hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, rozsah odpovědnosti zaměstnavatele a na odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu s aktuálními legislativními požadavky.

Představíme vám některá rozhodnutí soudů, která mají zásadní význam pro praktická řešení a upozorňují na nejčastější chyby a nedostatky v postupech zaměstnavatelů. Nevynecháme ani téma pracovnělékařské péče, její zákonné úpravy a vstupních, řádných a mimořádných lékařských prohlídek. Získané informace Vám pomohou minimalizovat rizika podmiňující vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání a vyhnout se tak sankcím ze strany inspekce práce.

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby v roce 2015 je určen všem zaměstnavatelům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří zodpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnostním technikům, vedoucím pracovníkům a pracovníkům zodpovědným za lidské zdroje a vedoucím pracovníkům škol.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Semináře se můžete seznámit zde.  

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost. Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu jednoho roku.

1. LEKCE (20. 2. 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Prevence ohrožení života a zdraví při práci, koordinace BOZP více zaměstnavatelů na jednom pracovišti
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance na úseku BOZP, příklady z praxe a aktuální vzory
 • Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Předpisy v oblasti pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní způsobilosti zaměstnanců a jejich aktualizace
2. LEKCE (27. 2. 2015)

Druhy a typy pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatele a postup při hlášení pracovních úrazů

 • Pracovní úraz, definice a důsledky, druhy pracovních úrazů, nejčastější typy pracovních úrazů
 • Zdroje a příčiny vzniku pracovního úrazu
 • Vznik pracovního úrazu, evidence pracovních úrazů, ohlašovací povinnost, oznámení o vzniku, záznam o pracovním úraze
 • Zabezpečení místa vzniku úrazu, vyšetřování, rozsah odpovědnosti, poučení a souhlas poškozeného
 • Problematika pracovních úrazů zaměstnanců při práci z domova, pracovní úraz při výkonu práce v zahraničí
 • Aktuální vzory evidence a dokumentace
3. LEKCE (6. 3. 2015)

Pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • Posuzování zdravotní způsobilosti k práci a její důsledky
 • Pracovnělékařská péče a její právní úprava, aplikace v praxi
 • Problematika vstupních a výstupních lékařských prohlídek, mimořádné lékařské prohlídky
 • Povinnosti zaměstnavatele, evidence, hlášení, praktické postupy a rizika, posuzování a uznávání nemocí z povolání, aktuální právní předpisy
4.    LEKCE (13. 3. 2015)

Odpovědnost zaměstnavatele a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, rozsah povinností a sankce
 • Právní úprava, lhůty a doby v souvislosti s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Projednávání odškodnění a uzavírání dohod o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, zproštění odpovědnosti zaměstnavatele
 • Rozsah odškodnění, jednotlivé náhrady z titulu odškodnění, (ne)vliv nového občanského zákoníku na odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Připravované změny právních předpisů k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2015

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.