e-Seminář: Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby v roce 2017

e-Seminář: Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby v roce 2017

Zorientujte se ve všech změnách a získejte vzorovou dokumentaci

Termín: 4. 8. 2017 – 25. 8. 2017
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Co přináší novela zákona o specifických zdravotních službách? Jaké jsou podmínky pro evidenci a hlášení pracovních úrazů v roce 2017? Díky našemu e-Semináři si utvoříte zcela jasnou představu o správných postupech v praxi podle čerstvých legislativních změn. Prostudujte si jednotlivé lekce a ověřte si své znalosti v interaktivních testech.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, řešení pracovních úrazů, pravidla pro evidenci a hlášení pracovních úrazůto vše musí zaměstnavatelé bezpodmínečně znát! Co navíc přináší novela zákona o specifických zdravotních službách?

Náš e-Seminář Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby Vám prostřednictvím čtyř lekcí pomůže zorientovat se ve všech změnách v oblasti pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb. Nabídneme vám aktuální vzory evidence a dokumentace.

Představíme vám některá rozhodnutí soudů, která mají zásadní význam pro praktická řešení a upozorňují na nejčastější chyby a nedostatky v postupech zaměstnavatelů. Získané informace Vám pomohou minimalizovat rizika podmiňující vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání a vyhnout se tak sankcím ze strany inspekce práce.

Klikněte zde pro detailní program e-Semináře

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Řešení pracovních úrazů a pracovnělékařské služby je určen všem zaměstnavatelům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří zodpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnostním technikům, vedoucím pracovníkům a pracovníkům zodpovědným za lidské zdroje a vedoucím pracovníkům škol.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost. Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců. Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.

1. LEKCE (4. 8. 2017)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Prevence ohrožení života a zdraví při práci, koordinace BOZP více zaměstnavatelů na jednom pracovišti
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance na úseku BOZP, příklady z praxe a aktuální vzory
 • Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Předpisy v oblasti pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní způsobilosti zaměstnanců a jejich aktualizace
2. LEKCE (11. 8. 2017)

Druhy a typy pracovních úrazů, povinnosti zaměstnavatele a postup při hlášení pracovních úrazů

 • Pracovní úraz, definice a důsledky, druhy pracovních úrazů, nejčastější typy pracovních úrazů
 • Zdroje a příčiny vzniku pracovního úrazu
 • Vznik pracovního úrazu, evidence pracovních úrazů, ohlašovací povinnost, oznámení o vzniku, záznam o pracovním úraze
 • Zabezpečení místa vzniku úrazu, vyšetřování, rozsah odpovědnosti, poučení a souhlas poškozeného
 • Problematika pracovních úrazů zaměstnanců při práci z domova, pracovní úraz při výkonu práce v zahraničí
 • Aktuální vzory evidence a dokumentace
3. LEKCE (18. 8. 2017)

Pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • Posuzování zdravotní způsobilosti k práci a její důsledky
 • Pracovnělékařská péče a její právní úprava, aplikace v praxi
 • Problematika vstupních a výstupních lékařských prohlídek, mimořádné lékařské prohlídky
 • Povinnosti zaměstnavatele, evidence, hlášení, praktické postupy a rizika, posuzování a uznávání nemocí z povolání, aktuální právní předpisy
4. LEKCE (25. 8. 2017)

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • Povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy za pracovní úrazy a nemoci z povolání, rozsah povinností a sankce
 • Některé zvláštní případy povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy
 • Právní úprava, lhůty a doby v souvislosti s poskytováním náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Projednávání poskytnutí náhrad a uzavírání dohod o poskytnutí náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání, zproštění zaměstnavatele povinnosti k náhradě
 • Rozsah náhrad, jednotlivé druhy náhrad, vliv NOZ na poskytnutí náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Jednotlivé druhy náhrad

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.