Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2023

Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2023

Praktické návody a editovatelné vzory pro nastavení vnitřní kontroly

Jsou vaše interní směrnice v souladu s aktuálními předpisy? Víte, jak správně nastavit vnitřní kontrolní systém firmy? Nedovolte inspekci, aby vás načapala! Stačí zformulovat vnitřní pravidla firmy do směrnic a mít aktualizovanou veškerou interní dokumentaci. Naše praktická příručka vám pomůže identifikovat rizikové oblasti a poskytne návod, jak jednoduše vytvořit či upravit jednotlivé směrnice. Díky předpřipraveným vzorům a šablonám to bude hračka!

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Cílem příručky je pomoci firmám předejít problémům s kontrolními orgány díky perfektně připraveným interním směrnicím a dokumentaci. V příručce také zjistíte, jak nastavit vnitřní kontrolní systém firmy, a pomůžeme vám identifikovat rizikové oblasti. I právě díky interní kontrole přitom můžete ochránit majetek firmy! Poradíme vám rovněž, jak vypracovat interní směrnice a veškerou dokumentaci v souladu s aktuální legislativou a jak se nenechat načapat kontrolou. Součástí příručky jsou předpřipravené vzory dokumentů!

Výhody

Díky praktické příručce:

 • dozvíte se, jak nastavit interní procesy a jak kontrolovat jejich dodržování podle platné legislativy;
 • budete mít k dispozici praktické rady a tipy, jak vypracovat směrnice a veškerou dokumentaci;
 • zjistíte, jak díky interní kontrole ochránit majetek firmy a jaké informace z ní získá majitel, management i auditor;
 • získáte vzory interních směrnic a dokumentace, jako např. systém vedení účetnictví, oběh účetních dokladů nebo účtový rozvrh;
 • vyhnete se riziku sankcí při kontrolách z úřadu.

Praktická příručka se vzory, směrnic, formuláři a šablonami je navržena tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy. Prohlédněte si detailní obsah příručky.

Komu je produkt určen

Příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2023 je určena všem jednatelům a majitelům, finančním a ekonomickým ředitelům, manažerům a účetním ve středních a malých firmách.

Specifikace

Multimediální příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2023 zahrnuje šanon (formátu A4) a desítky šablon, vzorů dokumentů, formulářů i aktuální legislativy a další užitečné materiály, které využijete ve své praxi.

Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2023

 • praktický šanon formátu A4
 • vzorové a editovatelné směrnice, formuláře, šablony, dokumenty a legislativa
 • privátní webová stránka

 

Šanon zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:

 • Vnitřní kontrolní systém firmy a jak ho nastavit
  • Co je cílem a úkolem vnitřního systému firmy
  • Druhy a riziko auditů a (ne)výhody outsourcingu
  • Controlling a interní audit
  • Odpovědnost firmy za vnitřní kontrolní systém
  • Vnitřní kontrolní systém dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
 • Interní směrnice
  • Proč je důležité mít vypracované interní směrnice
  • Formální náležitosti a obsah interních směrnic
  • Cíle a úlohy interních směrnic v podniku
  • Vypracování a kontrola interních směrnic
  • Interní směrnice dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
  • Časté chyby při tvorbě interních směrnic
 • Řízení rizik a další
  • Jaké rizika plynou z absence nebo nedodržení interních předpisů
  • Jak eliminovat interní a externí rizika
  • Moderní metody řízení rizik


Na privátní webové stránce naleznete tyto editovatelné směrnice a dokumenty:

 

Interní směrnice upravující účtování

 • Účtový rozvrh
 • Poskytování a účtování cestovních náhrad
 • úprava pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod
 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Účtování o cizích měnách a kurzových rozdílech
 • Účtování o tvorbě, používání a rušení opravných položek
 • Drobný majetek
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů (a definice významné položky) včetně tvorby dohadných položek
 • Zásoby
 • Inventarizační rozdíly
 • Deriváty
 • Opravné položky
 • Práce s pokladní hotovostí
 • Tvorba, čerpání a účtování zákonných a ostatních rezerv
 • Odložená daň

 

Interní směrnice upravující organizační pravidla

 • Systém vedení účetnictví
 • Oběh a přezkušování účetních dokladů
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření
 • zajištění povinností spojených s DPH
 • Fondy tvořené ze zisku
 • Inventarizace majetku, závazků a vlastního kapitálu (Inventární soupisy a zápis)
 • Archivace účetních záznamů a písemností
 • Vyřazování účetní dokumentace
 • Stanovení kompetencí (hmotné odpovědnosti) a podpisových vzorů
 • Systém zpracování účetních informací 
 • Plán interního auditora
 • Evidence daně z přidané hodnoty
 • GDPR 

   

Vzory dokladů, tiskopisů a formulářů 

 • Protokol o zařazení DHM – pozemky
 • Protokol o zařazení DHM – stroje a zařízení
 • Protokol o zařazení DHM – soubor movitých věcí
 • Pokladní kniha – valutová pokladna
 • Skladová příjemka
 • Skladová převodka
 • Skladová výdejka
 • Pracovní smlouva
 • Příkaz na pracovní cestu
 • Dohodo o místě pravidelného pracoviště
 • Dohoda o používání soukromého motorového vozidla zaměstnance při pracovní cestě
 • Žádost o vyúčtování cestovních náhrad
 • Reklamační protokol
 • Interní předpis o kontrole požívání alkoholických nápojů
 • Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
 • Protokol o škodě
 • Harmonogram úloh uzávěrkových prací při účetní závěrce
 • Přehled inventarizovaného majetku
 • Inventura účtů
 • Inventurní soupis závazků
 • Inventurní soupis skutečného stavu vlastního jmění
 • Inventarizační zápis
 • Rámcová účetní osnova pro podnikatele
 • Platový předpis zaměstnavatele
 • Mzdový předpis zaměstnavatele

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout