Seminář: Aktuální výzvy ve vedení zdravotnické dokumentace

Seminář: Aktuální výzvy ve vedení zdravotnické dokumentace

Aktuální právní úprava, dopady covid-19 a nejčastější problémy z praxe

Termín: 29. 3. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Pravidla vedení zdravotnické dokumentace byla opět dotčena řadou výzev, a to jak v podobě další novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci účinné od 1. 7. 2020, neustálých kyberútoků na zdravotnická zařízení či dopadů všudypřítomné pandemie covid-19. Sporné otázky se týkají i GDPR a nekončící jsou i specifické problémy poskytovatelů sociálních služeb při vedení zdravotnické dokumentace. Získejte dokonalý přehled o novinkách, rizicích i častých chybách v rámci semináře!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

4 690 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit zdravotnické pracovníky s praktickými otázkami vedení zdravotnické dokumentace a nejčastějšími problémy, které se z pohledu právníků v praxi objevují, to vše s přihlédnutím k poslednímu vývoji v dané oblasti. Dozví se, jak správně vést zdravotnickou dokumentaci, v čem si mohou práci ulehčit, a čemu mají naopak věnovat zvýšenou pozornost, aby minimalizovali riziko sankcí ze strany orgánů veřejné moci či vylepšili svou pozici v případných sporech s pacienty.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a všem zdravotnickým pracovníkům, kteří provádí záznamy do zdravotnické dokumentace, ale i jiným zájemcům o tuto problematiku.

Další informace

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Můžete využít také přímého přenosu. Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály, občerstvení na semináři a záznam živého vysílání.

Program semináře (9,0013,00 hod.)

1. Aktuální právní úprava zdravotnické dokumentace – zásadní legislativní novinky a připravované změny

2. Dopady aktuálních společenských výzev pro vedení zdravotnické dokumentace

  • dopady pandemie COVID-19

  • stoupající počet kyberútoků na zdravotnická zařízení

3. Časté problémy při nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií a výpisů

  • úhrada nákladů spojených s pořízením kopie či výpisu

  • spory rodičů nezletilých pacientů

  • podmínky přístupu orgánů činných v trestním řízení ke zdravotnické dokumentaci

4. Dopad GDPR na vedení zdravotnické dokumentace

5. Postup nakládání se zdravotnickou dokumentací po ukončení poskytování zdravotní péče

  • skartace vs. archivace dokumentace

6. Rizika spojena s pochybeními při vedení zdravotnické dokumentace

  • spory s pacienty

  • možné sankce

  • trestněprávní souvislosti

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

4 690 Kč
bez DPH