Seminář: Celní předpisy a řízení v roce 2020 včetně novinek a dopadu na DPH

Seminář: Celní předpisy a řízení v roce 2020 včetně novinek a dopadu na DPH

Celní problematika včetně chystaných změn a novinek v praxi

Termín: 19. 11. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Díky semináři se seznámíte se zásadními celními předpisy a postupy v celním řízení, včetně celního sazebníku. Provedeme vás také průběžnými změnami konkrétních postupů v celním řízení. Dozvíte se, jaké povinnosti či naopak zvýhodnění jsou s těmito operacemi spjaty, a to včetně pohledu zákona o dani z přidané hodnoty na celní řízení. Dále se zaměříme na novinky, které vás čekají v roce 2020.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Seminář Celní předpisy a řízení v roce 2020 včetně novinek a dopadu na DPH nabídne detailní informace o konkrétních dokladech potřebných pro celní řízení. Seznámíme vás s novinkami roku 2020: změnami v e-commerce a také v prokazování výstupu zboží. Současně se dozvíte, jaké celní procedury (formality) je třeba absolvovat při dovozu zboží včetně souvisejících evidenčních a platebních povinnosti, a to jak z pohledu cla, tak z pohledu daně z přidané hodnoty.

Prakticky bude vysvětleno, jak správně počítat celní dluh a správnou výši daňové povinnosti u DPH, a to včetně návaznosti na konkrétní dodací podmínky (INCOTERMS) a z nich vyplývající výše vedlejších výdajů, které vstupují do příslušných vyměřovacích základů. Dozvíte se také, jak při vývozu postupovat z hlediska celních předpisů, resp. jaké jsou možné způsoby plnění celních formalit, včetně zjednodušených.

Komu je seminář určen:

Seminář Celní předpisy a řízení v roce 2020 včetně novinek a dopadu na DPH je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky obchodních oddělení, celních oddělení, logistiky, expedice, ale také ekonomy a účetní, kteří o mezinárodních operacích se třetími zeměmi následně účtují. Bude přínosem i pro pracovníky celních deklarací, figurujících jako zástupci vývozců a dovozců.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd.

Program celodenního semináře (9,00-15,00 hod)

 1. Novinky a změny v celní problematice na rok 2020
 2. Důležité celní předpisy a jejich obsah
 3. Celní kodex Unie a přechodné období pro jeho plnou účinnost
 4. Základní dovozní režim – volný oběh včetně návaznosti na DPH
 5. INCOTERMS a navazující specifika při stanovení základu DPH
 6. Základní vývozní režim – vývoz včetně návaznosti na DPH
 7. Zvláštní režimy včetně návaznosti na DPH
  1. Tranzit (vnější, vnitřní)
  2. Uskladnění (v celním skladu, ve svobodném pásmu)
  3. Zvláštní užití (dočasné použití, konečné užití)
  4. Zušlechtění (aktivní ZS, pasivní ZS)
 8. Zjednodušené postupy při vyřizování celních formalit
Ing. Jiří Štrupl

Ing. Jiří Štrupl

Ing. Jiří Štrupl – metodik celního řízení; Generální ředitelství cel. Od roku 2009 do současnosti pracuje jako metodik celního řízení na Generálním ředitelství cel v Praze. Předtím pracoval řadu let v praktickém výkonu činností celního řízení na Celním úřadě Mělník. Aktivně se účastní jednání na tvorbě evropské i národní legislativy, včetně mezinárodních jednání při Evropské komisi. Stanovuje s celostátní působností konkrétní postupy při převádění legislativy do praxe a vytváří metodiku pro oblast celního řízení, např. formou tvorby interních předpisů celní správy a stanovisek. Jeho pracovní zařazení zahrnuje též lektorskou činnost v rámci celní správy i vůči veřejnosti a spolupráci s ostatními orgány státní správy při výkonu jejich působnosti, zejména s orgány finanční správy v oblasti daně z přidané hodnoty.

Nakladatelství FORUM, Praha 8

Nakladatelství FORUM, Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie